www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

 Jsem informován, že v souvislosti s mou účastí v Jihlavské amatérské hokejové lize, jejímž organizátorem je:

Jihlavská unie sportu, z. s.(dále jen „Správce“),

je tento Správce povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

  • jméno a příjmení,
  • datum narození
  • adresu místa pobytu,
  • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence hráčů Jihlavské amatérské hokejové ligy a s tím souvisejícími činnostmi (např. vyřizování pojištění).

Jsem informován, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován.

Jsem informován, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence a statistik a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován.

Beru na vědomí, že Správce může předat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

  • Českému svazu ledního hokeje v celé jeho struktuře,
  • příslušné střešní organizaci - České unie sportu v celé její struktuře,
  • o   příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
  • o   s nimiž je uzavřena příslušná zpracovatelská smlouva (především v souvislosti s provozem webového rozhraní soutěže)

a to za účelem

  • vedení evidence hráčů, funkcionářů, trenérů, rozhodčích a s tím souvisejícími činnostmi,
  • identifikace na soutěžích,

Všechny zpracovávané osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány pouze k nekomerčním účelům, čistě pro organizaci soutěží pořádaných Jihlavskou unií sportu. Subjekty osobních údajů, kteří odmítnou poskytnutí Osobních údajů nemohu startovat v Jihlavské amatérské hokejové lize.

Prohlašuji, že jsem si text této informace pečlivě přečetl a obsahu rozumím. To stvrzuji zaškrtnutím elektronického potvrzení o přečtení.

Průběžná tabulka ZČ

P Tým Z S B
1. Dobronín 3 19:8 9
2. SLAVOJ 3 21:7 6
3. Amatero 2 17:6 6
4. Nížkov 2 12:6 6
5. Růžená 2 10:5 6
6. Zhoř 3 12:10 6
7. Číchov 3 23:20 3
8. Rockets 2 5:4 3
9. Bears 2 7:7 3
10. Fresh-link 2 5:6 3
11. Kozlov 3 10:21 3
12. Warriors 3 11:23 3
13. Blizzard 3 5:14 0
14. Puklice 3 5:15 0
15. Mokov 2 0:10 0

kompletní tabulka

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Nový účet (registrace)

Zapomenuté heslo

Partneři JAHL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2021 Ing. Vítězslav Holub | Administrace