www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (Jihlavská unie sportu, z. s.) moje

 • fotografie,
 • videa,
 • zvukové záznamy,
 • sportovní výsledky

za účelem

 • evidence hráčů (fotografie)
 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 • rodné číslo
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • IP adresu

za účelem vedení evidence hráčů a s tím souvisejícími činnostmi (např. vyřizování pojištění).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Českému svazu ledního hokeje v celé jeho struktuře,
 • příslušné střešní organizaci - České unie sportu,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpřístupněny v rámci webového rozhraní Jihlavské unie sportu pro potřeby evidence a identifikace hráčů Jihlavské amatérské hokejové ligy pro:

 • správce OÚ,
 • funkcionáře týmů Jihlavské amatérské hokejové ligy (vedoucí, trenéři, popř. jiné pověřené osoby),
 • rozhodčí soutěže (dle platného seznamu v propozicích),
 • osoby pomocných funkcí v utkání (např. zapisovatel, časoměřič), dle platného seznamu v propozicích.

Jsem srozuměn se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji zaškrtnutím elektronického souhlasu.

Play-off

Bears 0:0
Mokov
Číchov 8:2 1:0
Fresh-link

kompletní pavouk


Play-out

P Tým Z S B
1. Růžená 3 24:10 9
2. Blizzard 3 15:15 6
3. Warriors 3 12:15 3
4. Kozlov 3 7:18 0

kompletní tabulka


Konečná tabulka ZČ

P Tým Z S B
1. Bears 13 98:23 34
2. Fresh-link 13 104:49 33
3. Číchov 13 87:44 31
4. Mokov 13 75:47 28
5. Dobronín 13 80:54 26
6. SLAVOJ 13 70:47 26
7. Rockets 13 53:60 21
8. Puklice 13 59:60 20
9. Zhoř 13 63:48 18
10. Nížkov 13 55:70 14
11. Růžená 13 61:64 13
12. Blizzard 13 34:98 4
13. Kozlov 13 22:106 3
14. Warriors 13 31:122 2

kompletní tabulka

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Nový účet (registrace)

Zapomenuté heslo

Partneři JAHL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2020 Ing. Vítězslav Holub | Administrace