www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (Jihlavská unie sportu, z. s.) moje

 • fotografie,
 • videa,
 • zvukové záznamy,
 • sportovní výsledky

za účelem

 • evidence hráčů (fotografie)
 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 • rodné číslo
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • IP adresu

za účelem vedení evidence hráčů a s tím souvisejícími činnostmi (např. vyřizování pojištění).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Českému svazu ledního hokeje v celé jeho struktuře,
 • příslušné střešní organizaci - České unie sportu,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpřístupněny v rámci webového rozhraní Jihlavské unie sportu pro potřeby evidence a identifikace hráčů Jihlavské amatérské hokejové ligy pro:

 • správce OÚ,
 • funkcionáře týmů Jihlavské amatérské hokejové ligy (vedoucí, trenéři, popř. jiné pověřené osoby),
 • rozhodčí soutěže (dle platného seznamu v propozicích),
 • osoby pomocných funkcí v utkání (např. zapisovatel, časoměřič), dle platného seznamu v propozicích.

Jsem srozuměn se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji zaškrtnutím elektronického souhlasu.

Průběžná tabulka ZČ

P Tým Z S B
1. Dobronín 3 19:8 9
2. SLAVOJ 3 21:7 6
3. Amatero 2 17:6 6
4. Nížkov 2 12:6 6
5. Růžená 2 10:5 6
6. Zhoř 3 12:10 6
7. Číchov 3 23:20 3
8. Rockets 2 5:4 3
9. Bears 2 7:7 3
10. Fresh-link 2 5:6 3
11. Kozlov 3 10:21 3
12. Warriors 3 11:23 3
13. Blizzard 3 5:14 0
14. Puklice 3 5:15 0
15. Mokov 2 0:10 0

kompletní tabulka

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Nový účet (registrace)

Zapomenuté heslo

Partneři JAHL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2021 Ing. Vítězslav Holub | Administrace