Jihlavská unie sportu, z.s.
Servisní centrum sportu ČUS Jihlava - pobočný spolek

Adresa: Evžena Rošického 6, 586 01 Jihlava

Email: jus@sportjihlava.cz

Telefon: 567 301 938, 567 309 801

Mobil: 724 136 213

Poslední aktualizace: 23.09.2020

čeština en

Kalendář akcí

Zář

25

Memoriál Luboše Svobody

Datum konání: 25.09.2020 16:45

16. závod Běžce Vysočiny 2020. Amfiteátr Heulos.

Web akce

Vložit akci

Upozornění na výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých spolků

Jihlavská unie sportu zaznamenala případy, kdy rejstříkové soudy v souvislosti s prováděnou kontrolou zápisů ve spolkovém rejstříku, vyzývají ke zjednání nápravy i u spolků, které již dávno zanikly a nevyvíjí činnost. Ke zjednání nápravy, a to pod sankcí pokut, jsou pak často vyzývány osoby, které kdysi v těchto spolcích působily (bývalí předsedové, tajemníci apod.), a tudíž mohly být ze strany rejstříkového soudu dohledány v některých dokumentech. 

Tato situace je ve většině případů důsledkem předchozí právní úpravy občanských sdružení, kdy zánik občanských sdružení pobíhal velmi neformálně, pouze se Ministerstvu vnitra ČR oznamovalo ukončení činnosti. Je možné, že tento úkon v minulosti nebyl proveden, nebo sice ano, ale nedošlo k výmazu daného občanského sdružení ze seznamu vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Bohužel tento seznam nebyl veřejně přístupný, a tudíž ani nebylo možné si ověřit (jako je tomu dnes), že k výmazu po oznámení ukončení činnosti, skutečně došlo či nikoli.

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku pak všechna občanská sdružení, která k 1.1.2014 byla vedena v seznamu Ministerstva vnitra ČR, byla automaticky zapsána jako spolek do spolkového rejstříku. Tím se stalo, že ve spolkovém rejstříku jsou vedeny i spolky, které tam vlastně už ani být nemají, neboť byly zrušeny či svou činnost nevyvíjely dávno před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku.

Pokud některý bývalý funkcionář (pracovník) takového zaniklého spolku obdrží výzvu od spolkového rejstříku, je třeba na ní reagovat. Rejstříkovému soudu je třeba sdělit, že daná osoba již ve spolku řadu let nepůsobí ani jako volený či jmenovaný funkcionář, dokonce ani jako řadový člen. Současně lze uvést i další informace, pokud je daná osoba má. Např. že pokud je jí známo, tak daný subjekt ještě coby občanské sdružení zanikl a svou činnost nevyvíjí. Toto se může týkat zejména federálních sportovních svazů, které svou činnost zcela určitě ukončily s rozpadem bývalého Československa. Nebo lze naopak uvést, že o činnosti daného spolku jí není nic známo.

POZOR. Takto lze prvotně postupovat jen ve shora uvedených případech spolků, které skutečně zanikly již před 1.1.2014 a tudíž nebyl nikdo, kdo by provedl příslušné zápisy do spolkového rejstříku. Pokud by taková odpověď nebyla pro rejstříkový soud dostačující, bude třeba soudu zaslat podrobnější výklad, s jehož pomocí Vám pomůžeme.

Návrat zpět

Výsledky byly druhořadé. Míčový sedmiboj ve Zhoři se vydařil

24.09.2020 12:49

rss-item-image

Tradice je tradice. Na sklonku léta se ve Zhoři na Jihlavsku konal již pátý ročník míčového sedmiboje.

Nejsme orchestr, abychom pořád vyhrávali, tvrdí gólman Pelhřimova Holický

24.09.2020 06:00

rss-item-image

Jeho série už přitahovala pozornost. Brankář fotbalistů Pelhřimova byl v krajském přeboru neprůstřelný pět zápasů. Gól dostal až v tom šestém, v Třebíči. Inkasoval po více než pěti stech minutách. „Že by to bylo vyloženě nechytatelné, říci nemohu, ale nebyl jsem dost rychlý při zmenšování střeleckého úhlu,“ ohlíží se za momentem, který ho donutil lovit míč v síti.

Design, kód a programování SEO kvalitně | © 2003 - 2020 Ing. Vítězslav Holub | Administrace