Ing. Vítězslav Holub | 16. května 2008

Podklady pro jednání Valné hromady JUS

20. VH 2008

Největší sportovní sdružení na Jihlavsku – ČSTV Jihlava - hodnotilo svoji činnost

Objem financí brzdí modernizaci, údržbu a rozvoj tělovýchovných zařízení

Dvouapůlhodinové jednání volební valné hromady Regionálního sdružení ČSTV Jihlava řídil Jindřich Skočdopole. Mezi hosty mohl přivítat hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila a ekonomického ředitele ČSTV JUDr. Pavla Pávka. Hlavní zprávu o činnost jihlavského ČSTV přednesl předseda Jiří Šmrha. Hodnotil uplynulé 4leté volební období. Zmínil, že organizovaných sportovců přibývá. Regionální sdružní ČSTV Jihlava eviduje stav členské základny ve výši 16 159 sportovců. I mezi sportovci se však projevuje trend demografické struktury obyvatelstva a stárnutí sportovců. Vždyť mládež do 18 let tvoří pouhých 28 %. Pro srovnání v roce 1990 tvořila mládež téměř 50 % členské základny. I přesto TJ a SK pravidelně organizují sportovní proces na vysoké úrovni. Sportovní akce tytu plaveckého AXIS Cupu nebo dobronínského Volejbal Cupu přesahují díky mezinárodní účasti rámec nejen kraje, ale i ČR. Také okresní sportovní svazy výrazně přispívají k precizní organizaci soutěží. Vždyť Okresní fotbalový svaz koordinuje činnost téměř 100 mužstev. Také okresní soutěže v ledním hokeji, stolním tenise, volejbale a hokejbale proběhly ke spokojenosti sportovců. Výraznou sportovní aktivitou na Jihlavsku je činnost občanského sdružení Malá kopaná, která organizuje 10 lig malé kopané pro téměř 1700 fotbalistů. Řada sportovců našich TJ a SK dosáhla na republikových soutěžích až na samotný vrchol a stala se mistry ČR. Za jejich úspěchy samozřejmě stojí také práce obětavých lidí, kteří ve ztížených podmínkách neházejí, jak se říká, flintu do žita, a pracují dál, mnohdy zcela zdarma ve prospěch tělovýchovy. To je ohromnou devizou spolkové sportovní činnosti.

Můžeme také vyzdvihnout, že se v uplynulém období podařilo realizovat několik investičních akcí. V roce 2004 s přispěním ČSTV vybudovali sportovní halu v Třešti, pro letošní rok získal SK Jihlava prostřednictví ČSTV investiční dotaci 1,1 mil. Kč na modernizaci vytápění sportovní haly SK. Z městských či obecních dotací byly financovány větší i menší investiční akce, např. travnaté hřiště v Mrákotně, víceúčelové hřiště v Řásné, v Polné byl otevřen areál pro volný čas. Také výstavba šaten a sociálního zařízení ve Stáji bylo financováno z vlastních prostředků TJ. Stejným způsobem byla zajištěna rekonstrukce zimního stadionu v Telči. V Jihlavě byla z prostředků města a kraje vybudována atletická dráha s umělým povrchem. Opraveny byly kabiny fotbalistů v Cejli, v Nadějově postavili ve sportovním areálu nové víceúčelové hřiště. Našim sportovištím se však nevyhnuly ani povodně. Finanční pomoc přišla jak ze státních zdrojů prostřednictvím ČSTV, tak i ze zdrojů ČSTV. A tak tyto dotace přispěly k opravě antukových kurtů v Dobroníně a fotbalového hřiště v Černíči.

Další část své zprávy věnoval Jiří Šmrha ekonomice. Důkladně analyzoval ekonomiku ČSTV a důsledky opožďování dotací z vlastních zdrojů Sazky pro TJ a SK. Důvodem výpadku financování je především dopad novely zákona o DPH, který se přes veškerou snahu a. s. Sazka nedaří nahradit. Hrozbou pro financování spolkové tělovýchovy je také snaha senátora Novotného, který se snaží prosadit legislativní změny v zákonech, které se týkají loterií, a které mimo jiné spolkový sport financují.

Jiří Šmrha také zmínil, že pro rok 2008 obdrží RS ČSTV Jihlava na údržbu tělovýchovných zařízení pouhých 521 tis. Kč. Je to absolutně nejnižší částka za posledních 15 let. Přitom požadavek na údržbu těchto zařízení se pohybuje v hodnotě téměř 4,5 mil. Kč. Objem financí tak brzdí modernizaci a rozvoj tělovýchovných zařízení. TJ a SK tak musejí spoléhat na pomoc městských a obecních úřadů.

V dalším průběhu valné hromady byli oceněni dobrovolní funkcionáři TJ a SK za dlouholetou činnost ve prospěch tělovýchovy a sportu. Ocenění „Plaketu ČSTV“ převzali: ing. Jan Jeneček (TJ Kozlov), Václav Dočekal (TJ Věžnice), Jaroslav Fojt (HAS Jihlava), Ing. Ladislav Němeček, Marie Vacková, Josef Hradecký, Josef Kratochvíl a Josef Šereda (všichni 1.FC Batelov).

Došlo také na vystoupení hostů valné hromady a diskusi. Nejdříve vystoupila zástupkyně Úřadu práce Mgr. Iveta Holubová a informovala zástupce TJ a SK o společném projektu RS ČSTV Jihlava a Úřadu práce Jihlava zaměřeném na využití pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Seznámila přítomné s možnostmi čerpání dotací na VPP z operačních programů EU, které mohou TJ a SK čerpat v průběhu roku 2008.  Příspěvek hejtmana kraje Vysočina RNDr. Vystrčila byl zaměřen na financování sportu z prostředků kraje Vysočina. Shrnul dotační možnosti, které mohou TJ a SK využít. Ekonomický ředitel ČSTV JUDr. Pávek zodpověděl dotazy z pléna týkající se opožděných dotací z ČSTV. Nastínil také dotační možnosti ČSTV v letošním roce.

Poslední částí jednání byly volby, v nichž na další volební období byly zvoleny orgány jihlavského ČSTV. Předsedou se opět stal Jiří Šmrha. Za členy výkonného výbory byli zvoleni: Miroslav Vrzáček, Martin, Háj, Jindřich Skočdopole, Mgr. Jiří Havlík, Ing. Josef Doležal, Robert Birnbaum a Jaroslav Svoboda. Členy revizní komise byli zvoleni Věra Podhorská, Jan Bulant a Jiří Babínek.

V závěru jednání přijali delegáti valné hromady „Program rozvoje tělesné výchovy a sportu Regionálního sdružení ČSTV Jihlava na léta 2008 – 2012“.

Vystoupení hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila

Vystoupení hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila

Ocenění funkcionáři TJ a SK zleva Josef Hradecký, Josef Šereda, Josef Kratochvíl, Marie Vacková a Václav Dočekal

Ocenění funkcionáři TJ a SK zleva Josef Hradecký, Josef Šereda, Josef Kratochvíl, Marie Vacková a Václav Dočekal

Vystoupení ekonomického ředitele ČSTV JUDr. Pavla Pávka

Vystoupení ekonomického ředitele ČSTV JUDr. Pavla Pávka

Přehled oceněných funkcionářů

Jméno a příjmeníNavrhlOcenění
Ing. Jan Janeček RS ČSTV Jihlava Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Václav Dočekal TJ Věžnice Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Vacková Marie 1. FC Batelov Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Hradecký Josef 1. FC Batelov Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Kratochvíl Josef 1. FC Batelov Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Šereda Josef 1. FC Batelov Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Ing. Ladislav Němeček 1. FC Batelov Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Jaroslav Fojt HAS Jihlava Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport

Partnerské odkazy

Partneři

24.02.2024
Neporaženi. Ani v generálce na vstup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nenašli jihlavští fotbalisté svého pokořitele. V souboji s druholigovým rivalem SK Líšeň…
24.02.2024
13. září výhra na hřišti zlínského béčka. A pak více než pět měsíců nic. Tak dlouho čekali bohuničtí fotbalisté na další vítězství, v sobotu se…