Ing. Vítězslav Holub | 15. května 2009

Podklady pro jednání Valné hromady JUS

21. VH 2009

Kritický nedostatek financí neumožňuje základní údržbu tělovýchovných zařízení

Ing. Vítězslav Holub – ředitel RS ČSTV Jihlava

Největší sportovní sdružení na Jihlavsku – ČSTV Jihlava – hodnotilo svoji činnost. Dvouhodinové jednání valné hromady Regionálního sdružení ČSTV Jihlava řídil Jindřich Skočdopole. Mezi hosty mohl přivítat předsedu ČSTV Ing. Vladimíra Srba.

Pozitivní zprávou je, že organizovaných sportovců přibývá. Regionální sdružní ČSTV Jihlava eviduje stav členské základny ve výši 17 029 sportovců. I mezi sportovci se však projevuje trend demografické struktury obyvatelstva - stárnutí sportovců. Vždyť mládež do 18 let tvoří pouhých 26 %. Pro srovnání - v roce 1990 tvořila mládež téměř 50 % členské základny. I přesto TJ a SK pravidelně organizují sportovní proces na vysoké úrovni. Sportovní akce tytu plaveckého AXIS Cupu nebo dobronínského Volejbal Cupu přesahují díky mezinárodní účasti rámec nejen kraje, ale i ČR. Také okresní sportovní svazy výrazně přispívají k precizní organizaci soutěží. Významnou sportovní aktivitou na Jihlavsku je činnost občanského sdružení Malá kopaná, která organizuje 10 lig malé kopané pro téměř 1700 fotbalistů. Řada sportovců našich TJ a SK dosáhla na republikových soutěžích až na samotný vrchol a stala se mistry ČR. Za jejich úspěchy samozřejmě stojí také práce obětavých lidí, kteří ve ztížených ekonomických podmínkách neházejí, jak se říká, flintu do žita, a pracují dál, mnohdy zcela zdarma ve prospěch tělovýchovy. To je ohromnou devizou spolkové sportovní činnosti. RS ČSTV také každoročně morálně oceňuje tyto sportovce. Letos byli oceněni: Jaroslav Procházka (TJ Kozlov), Vladimír Láník (Sokol Bítovčice), Milan Ujčík (HAS Jihlava), Josef Nováček a Jaroslav Kapoun (oba 1. FC Batelov). Nejvyšší vyznamenání ČSTV – Medaili za významnou celoživotní práci pro sport – převzal Jiří Šmrha.

Další část jednání byla věnována ekonomice. Důkladně byla analyzována ekonomika ČSTV. TJ a SK se potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Vlastní zdroje ČSTV se snižují. Nedaří se získat dodatečné zdroje finančních prostředků. Stejně tak objem státních prostředků směřujících do údržby tělovýchovných zařízení má dlouhodobě klesající tendenci. Přestože státní rozpočet ve svém objemu narůstá, podpora sportu ze strany státu klesá, což dokládá i nedávno zveřejněná Analýza financování sportu v ČR, kterou si nechalo zpracovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V oblasti státní podpory údržby a provozu tělovýchovných zařízení, je situace kritická. ČSTV neustále upozorňuje MŠMT, že řadu sportovišť již nelze bezpečně provozovat. Jenom pro názornost můžeme uvést, že státní podpora na údržbu sportovních zařízení pro naše TJ a SK klesla z téměř 2 miliónů Kč v roce 1996 na 350 tis. Kč v letošním roce, tj. na hodnotu 18 % roku 1996. To je naprosto opačná trendová tendence než cenový vývoj vstupů nutných k údržbě těchto zařízení. Stejně tak je to u investic. Mnoho investičních akcí, dlouhodobě plánovaných a spolufinancovaných s místními samosprávami, nebyla díky razantnímu snížení objemu finančních zdrojů, realizována. Pozitivní zprávou v oblasti financování sportu je, že kraj Vysočina opět vyčlenil významné finanční prostředky pro sportovní činnost mládeže a tak se přímo do TJ a SK v našem okrese dostane téměř 0,5 mil. Kč.

I přes nepříznivý vývoj ve financování sportu věřím, že občané nepřestanou sportovat, že se nám podaří nepříjemnou dobu ustát s co nejmenšími ztrátami. Záleží jenom na nás a žádné chlácholení a sebelítost ve smyslu co by bylo, kdyby bylo, nám totiž nepomůže.

Jiří Šmrha

Jiří Šmrha

Milan Ujčík

Milan Ujčík

Jaroslav Procházka

Jaroslav Procházka

Společné foto - Jiří Šmrha, Vladimír Láník, Miroslav Marek, Jaroslav Kapoun, Vladimír Srb

Společné foto - Jiří Šmrha, Vladimír Láník, Miroslav Marek, Jaroslav Kapoun, Vladimír Srb

Přehled oceněných funkcionářů

Jméno a příjmeníNavrhlOcenění
Jaroslav Procházka TJ Kozlov Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Vladimír Láník FC Bítovčice o.s. Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Josef Nováček 1. FC Batelov Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Jaroslav Kapoun 1. FC Batelov Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Milan Ujčík HAS Jihlava Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Jiří Šmrha HAS Jihlava Medaile za významnou celoživotní práci pro sport
Karel Hofman TJ Jiskra Dobronín Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Jozef Bilka S

Partnerské odkazy

Partneři

29.02.2024
Sto padesát. Na impozantní kulaté číslo zaokrouhlila v této sezóně rychlobruslařka Martina Sáblíková celkový počet získaných medailí. Poslední dvě…
29.02.2024
Ve středečních zápasech 41. kola hokejové 2. ligy - skupiny Východ se v okresním derby na ledě Velkého Meziříčí radovali z výhry 4:1 hokejisté Žďáru…