Jihlavská unie sportu, z.s.
Servisní centrum sportu ČUS Jihlava - pobočný spolek

Adresa: Evžena Rošického 6, 586 01 Jihlava

Email: jus@sportjihlava.cz

Telefon: 567 301 938, 567 309 801

Mobil: 724 136 213

Poslední aktualizace: 10.08.2022

čeština en

Kalendář akcí

Zář

4

Jihlavská sportovní neděle

Datum konání: 04.09.2022 09:00

Přehlídka jihlavských sportů - Akce je určena pro širokou veřejnost. Děti, případně dospělí, si mohou jednotlivé sporty vyzkoušet a získat informace/domluvit se na možnosti zapojení se do sportování V jimi vybraných oddílech a klubech.

Vložit akci

22. VH 2010

V prostorách DKO Jihlava se konala v pátek 21. 5. 2010 konala Valná hromada RS ČSTV Jihlava, největšího sportovního občanského sdružení na Jihlavsku. 92% účast delegátů byla známkou zájmu sportovních organizací o aktuální dění v této oblasti.

RS ČSTV Jihlava hodnotilo předchozí nejen sportovní rok. V úvodu jednání přednesl svůj projev předseda RS ČSTV Jihlava Jiří Šmrha, který zrekapituloval řešení úkolů a plnění usnesení z předchozí Valné hromady v oblasti stavu členské základny, spolupráce mezi tělovýchovnými subjekty a samosprávami ve městech, městysích a obcích našeho regionu, vyzdvihl realizované investiční akce v podobě přestavby přírodního sportovního areálu v Cejli v hodnotě 1,7 mil. Kč, rekonstrukci fotbalového hřiště v Polné (nové kabiny, tribuna, restaurace a parkovací plochy) v celkové hodnotě 18,5 mil. Kč. Zmínil i odvrácenou stranu mince, nespokojenost jihlavských sportovních organizací s podporou sportu v Jihlavě - sestavení petice na podporu neprofesionálního sportu v Jihlavě. Jihlavské sportovní organizace již dlouhou dobu kritizují nepoměr v podpoře profesionálního a neprofesionálního sportu ze strany Magistrátu města Jihlavy. Proto se TJ a SK spojily a obrátily se prostřednictvím petice na Magistrát s požadavkem změny Sportovní koncepce, tak aby neprofesionální sport v Jihlavě získal větší podporu. V další části svého vystoupení shrnul spolupráce s krajskou samosprávou, Krajským úřadem a komisí pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina, s Krajským sdružením ČSTV Vysočina, krajskými sportovními svazy a VV ČSTV. Jiří Šmrha ve svém vystoupení vzpomněl na zdařilou ankety "Nejlepší sportovec ČSTV za rok 2009".

Dále se svými zprávami vystoupili ing. Vítězslav Holub - ředitel RS ČSTV Jihlava, který přednesl přítomným delegátům Zprávu o hospodaření za rok 2009 i výhled na rok 2010. Zabýval se také plněním Programu rozvoje tělesné výchovy a sportu RS ČSTV Jihlava na léta 2008 - 2012. Další zprávu přednesla předsedkyně Reviziní komise RS ČSTV Jihlava Věra Podhorská. Po krátké diskusi bylo přijato usnesení dle předloženého materiálu.

Součástí jednání bylo i slavnostní ocenění sportovních funkcionářů, za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu. V letošním roce byli oceněno 9 funkcionářů TJ Podyjí Černíč u příležitosti 35. výročí založení TJ (podrobnosti najdete zde...). Přímo  na jednání Valné hromady byl oceněn Čestným odznakem ČSTV za významný a výjimečný přínos k rozvoji tělovýchovy a sportu pan VIKTOR KOPULETÝ.

Další fotogalerie - pohled do jednacího sálu, v diskusi vystoupil Jiří Procházka - ředitel SK Jihlava.

Viktor Kopuletý přijímá z rukou ředitele RS ČSTV Jihlava Čestný odznak ČSTV

Viktor Kopuletý přijímá z rukou ředitele RS ČSTV Jihlava Čestný odznak ČSTV

Přehled oceněných funkcionářů

Jméno a příjmeníNavrhlOcenění
Viktor Kopuletý SKST Třešť Čestný odznak ČSTV Za významný a výjimečný přínos k rozvoji tělovýchovy a sportu
Rudolf Drulák TJ Podyjí Černíč Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Václav Kadlec TJ Podyjí Černíč Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Bohuslav Richter TJ Podyjí Černíč Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Luboš Navrátil TJ Podyjí Černíč Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Milan Dušek TJ Podyjí Černíč Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Zdeněk Prokop TJ Podyjí Černíč Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Luboš Kopřiva TJ Podyjí Černíč Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Bohuslav Krejčí TJ Podyjí Černíč Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Jiří Lovětínský TJ Podyjí Černíč Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Miloslav Vaňoušek SK Mrákotín Plaketa RS ČSTV Jihlava z práci pro sport

Návrat zpět

Touží po první výhře. Fotbalisté Nového Města i Velkého Meziříčí nastoupí doma

12.08.2022 05:40

rss-item-image

Shodně v pátek od 18.00 a shodně v domácím prostředí se ve druhém kole Moravskoslezské fotbalové ligy představí duo zástupců Vysočiny.

Fotbalisté Bystřice chtějí odčinit výbuch. Překvapí Speřice ambiciózní Start?

12.08.2022 05:25

rss-item-image

Druhé divizní kolo je netradičně rozložené hned do tří dnů. Volno bude mít juniorka FC Vysočina.

Design, kód a programování SEO kvalitně | © 2003 - 2022 Ing. Vítězslav Holub | Administrace