Ing. Vítězslav Holub | 27. května 2011

Podklady pro jednání Valné hromady JUS

23. VH 2011

Jednání 23. Valné hromady RS ČSTV Jihlava se konalo pod záštitou radní kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíkové v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina. I přes změnu místa konání VH se sešlo 75 % delegátů s hlasem rozhodujícím.

V úvodní části vystoupil s hodnocením uplynulého roku předseda RS ČSTV Jihlava Jiří Šmrha. Svoji zprávu zaměřil na zmapování podstatných momentů, které postihly sportovní prostředí v roce 2010 a 2011. Zmínil změnu systémového financování sportu v ČR, kterou přineslo politické rozhodnutí. Přes veškeré úsilí pracovníků ve sportu se nepodařilo přesvědčit politickou reprezentaci o nedozírných negativních  následcích připravovaných změn, které se výrazně dotknou spolkového sportu na nejnižší úrovni. Jiří Šmrha vyjádřil naději, že se podaří zachovat současný systém podpory sportu, který má lety prokázanou funkčnost a efektivnost. Informace o plnění usnesení loňské VH RS ČSTV Jihlava je shrnut v obsáhlém materiálu Hodnotící část činnosti RS ČSTV Jihlava od 22. VH.

Dále se svými zprávami vystoupil ředitel RS ČSTV Jihlava. Zpráva o hospodaření aparátu RS ČSTV Jihlava, o hospodaření okresních sportovních svazů, zpráva o vyúčtování státních prostředků roku 2010 a dotace kraje Vysočina za rok 2010 byla jednomyslně schválena.

Ani letos nechyběl na VH slavnostní okamžik - ocenění sportovních funkcionářů TJ, SK za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu. V letošním roce byli oceněni funkcionáři Josef Svoboda, Eduard Plass, Karel Trojan, Josef Mikeš, Václav Kamaryt, Hynek Penhaker, Václav Trnka a Karel Kříž.

Další část jednání VH přinesla bohatou diskusi nad zajištěním rozpočtu roku 2011 a výhled na rok 2012. Jednání VH skončilo po 2 hodinách závěrečným schválením předloženého usnesení.

Fotogalerie Valné hromady 2011

Přehled oceněných funkcionářů

Jméno a příjmení

NavrhlOcenění
Josef Svoboda TJ Kozlov Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Eduard Plass OSLH Jihlava Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Karel Trojan SK Rohozná Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Josef Mikeš TJ Slavoj Třešť Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
JUDr. Václav Kamaryt TJ Slavoj Třešť Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Hynek Penhaker TJ Slavoj Třešť Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
PaedDr. Václav Trnka TJ Slavoj Třešť Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport
Ing. Karel Kříž TJ Slavoj Třešť Plaketa RS ČSTV Jihlava za práci pro sport

Partnerské odkazy

Partneři

24.02.2024
Neporaženi. Ani v generálce na vstup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nenašli jihlavští fotbalisté svého pokořitele. V souboji s druholigovým rivalem SK Líšeň…
24.02.2024
13. září výhra na hřišti zlínského béčka. A pak více než pět měsíců nic. Tak dlouho čekali bohuničtí fotbalisté na další vítězství, v sobotu se…