Ing. Vítězslav Holub | 20. června 2012

Podklady pro jednání Valné hromady JUS

24. VH 2012

Trochu netradičně ve středu se konala volební 24. Valná hromada RS ČSTV Jihlava. Jednání VH se zúčastnilo 67 % delegátů s hlasem rozhodujícím za TJ, SK a 75 % delegátů za okresní sportovní svazy. Pro jednání byl připraven obsáhlý materiál, který obsahově postihl širokou škálu činností RS ČSTV Jihlava, včetně kontroly usnesení 23. VH RS ČSTV Jihlava. Obsahoval také materiál vztahující se ke Státním dotacím pro sport v roce 2012 a koncepční materiály - Projekt servisních center sportu a návrh na systémové dělení finančních prostředků z loterií.

V úvodní části vystoupil s hodnocením uplynulého období ředitel RS ČSTV Jihlava ing. Vítězslav Holub, který zároveň omluvil nemocného předsedu RS ČSTV Jihlava Jiřího Šmrhu. Svoji zprávu zaměřil na zásadní momenty, které ovlivnily sportovní prostředí v roce 2011. Zmínil změnu systémového financování sportu v ČR, ztrátu společnosti SAZKA a. s., vnitřní problémy uvnitř ČSTV a na to navazující jednání tří VH ČSTV (v dubnu a listopadu 2011 a lednu 2012). V rámci zprávy o činnosti VV za uplynulé období bylo konstatováno, že jednáním 24. VH RS ČSTV Jihlava končí čtyřletý mandát současnému VV a RK a bylo jim vysloveno poděkování za konstruktivní přístup a práci, kterou všichni pro sport na Jihlavsku vykonali. Dva současní členové VV již do nového volebního období nekandidovali proto součástí hodnocení bylo i poděkování Robertu Birnbaumovi a Miroslavu Vrzáčkovi za téměř 20 letou dobrovolnou funkcionářskou činnost.

Dále byla přednesena a schválena zpráva o hospodaření aparátu RS ČSTV Jihlava, o hospodaření okresních sportovních svazů, zpráva o vyúčtování státních prostředků roku 2011 a dotace kraje Vysočina za rok 2011. Předsedkyně Revizní komise přednesla VH RS ČSTV Jihlava zprávu o provedených kontrolách Revizní komise.

Dalším bodem jednání byly volby na další čtyřleté období 2012-2016. Staronovým předsedou RS ČSTV Jihlava byl zvolen Jiří Šmrha, členy VV pánové Doelžal, Havlík, Háj a Skočdopole. Revizní komise byla zvolena ve složení Podhorská, Bulant a Babínek.

Po 1,5 hodinovém jednání byl program vyčerpán a jednání 24. VH RS ČSTV Jihlava bylo ukončeno.

Partnerské odkazy

Partneři

29.09.2023
První říjnový den přivítají fotbalisté Velkého Meziříčí nedalekou Velkou Bíteš, do Ždírce pro změnu dorazí Havlíčkův Brod.
28.09.2023
Vložené 5. kolo měla ve středu a čtvrtek na programu mužská házenkářská extraliga. Hráči Sokola Nové Veselí ve čtvrtek podlehli Lovosicím na jejich…