Ing. Vítězslav Holub | 10. června 2020

Valné hromady

Jihlavská unie sportu hodnotila rok 2019

Středeční podvečer 3.6. byl věnován pravidelnému jednání nejvyššího orgánu Jihlavské unie sportu - Valné hromadě. Tentokrát se jednání uskutečnilo v duchu opatření proti nemoci COVID-19. V programu jednání zazněly kromě pravidelných zpráv - o činnosti Výboru Jihlavské unie sportu za uplynulé obodbí, zpráva o hospodaření za rok 2019, zprávy kontrolní a mandátové komise, také zhodnocení celého uplynulého čtyřletého volebního období. Ve druhé části byly předneseny návrhy na rozdělení finančních prostředků na rok 2020 z Kraje Vysočina, které JUS získává prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a dále byl předložen návrh rámcového rozpočtu JUS na rok 2020. V závěru jednání proběhly volby do orgánů JUS na další volební období 2020-2024. 

Na závěr bylo jednomyslně přijato následující usnesení:

Usnesení č. 1

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti Jihlavské unie sportu, včetně kontroly usnesení.
 2. Zprávu o hospodaření Jihlavské unie sportu za rok 2019 a návrh usnesení uvedené v části V./10 zprávy o hospodaření na straně 29.
 3. Zprávu Kontrolní komise Jihlavské unie sportu.
 4. Návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2020 a návrh usnesení uvedený v části VII./3 tohoto návrhu na straně 38.
 5. Rozpočet Jihlavské unie sportu pro rok 2020 uvedený v části VIII./1 a návrh usnesení uvedený v části VIII./2  tohoto materiálu na straně 41.
 6. Všechny plánované a schválené dotace mohou být sdruženým subjektům rozděleny pouze v případě jejich obdržení z příslušných dotačních zdrojů. V případě, že Jihlavská unie sportu neobdrží všechny plánované zdroje, mohou být dotace kráceny, popř. nepřiděleny.
 7. TJ, SK, které nesplní administrativně - ekonomické povinnosti vůči Jihlavské unii sportu anebo se bez omluvy nezúčastní jednání valné hromady Jihlavské unie sportu, neobdrží dotace z žádných zdrojů.
 8. Delegáty na krajskou valnou hromadu KO ČUS Kraje Vysočina ve složení:  Holub, Havlík, Doležal.

 Usnesení č. 2

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. zvolila na období 2020 – 2024 tyto orgány:

Předseda:                                Ing. Holub Vítězslav

Výbor ve složení:                      Ing. Doležal Josef, Mgr. Havlík Jiří, Háj Martin, Skočdopole Jindřich

Kontrolní komise ve složení:      Babínek Jiří, Bulant Jan, Ing. Marešová Iva

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. pověřuje předsedu JUS, aby provedl v souladu s volbou orgánů příslušné změny ve spolkovém rejstříku.

Usnesení č. 3

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. ukládá  výboru Jihlavské unie sportu:

 1. Realizovat potřebné kroky pro to, aby Jihlavská unie sportu ve spolupráci se Servisním centrem sportu ČUS Jihlava zabezpečovala činnosti Servisního centra sportu pro Jihlavsko dle metodických pokynů ČUS.
 2. Nadále rozvíjet možnosti sportovního vyžití pro širokou veřejnost v rámci projektů Jihlavské unie sportu.
 3. Udržovat a rozvíjet spolupráci mezi tělovýchovnými subjekty a samosprávami ve městech, městysích a obcích našeho regionu.
 4. Spolupracovat s krajskou samosprávou, Krajským úřadem a komisí pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina.
 5. Spolupracovat se statutárním městem Jihlava, komisí pro sport a volný čas Rady města Jihlavy na koncepčních materiálech týkajících se sportu v Jihlavě.
 6. Spolupracovat s Krajskou organizací ČUS Kraje Vysočina a krajskými sportovními svazy.
 7. Spolupracovat s VV ČUS a podporovat snahy o další zviditelňování tělovýchovy a sportu.
 8. Spolupracovat s dalšími střešními sportovními organizacemi, popř. dalšími neziskovými organizacemi ve snaze zlepšovat podmínky pro sport v našem regionu.

 Usnesení č. 4

Valná hromada Jihlavské unie sportu, z.s. bere na vědomí:

 1. Zprávu o hospodaření okresních sportovních svazů za rok 2019.
 2. Zprávu o vyúčtování dotace Kraje Vysočina za rok 2019.
 3. Zprávu o inventarizaci.
 4. Výsledky pasportizačního šetření Jihlavské unie sportu.
 5. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2019.
 6. Informace ČUS o ukončení projektu ČUS Sportuj s námi 2020 uvedených v části VII./2.

Partnerské odkazy

Partneři

24.06.2024
Sotva pár dnů po skončení soutěžního ročníku 2023/2024 se fotbalové kluby v moravskoslezské divizi D dozvěděly jízdní řád pro nadcházející sezonu.
24.06.2024
Každé vrcholné klání nejlepších fotbalistů dané doby přináší nové trendy do nejpopulárnějšího sportu světa. Ani letošní mistrovství Evropy není v…