Jihlavská unie sportu, z.s.
Servisní centrum sportu ČUS Jihlava - pobočný spolek

Adresa: Evžena Rošického 6, 586 01 Jihlava

Email: jus@sportjihlava.cz

Telefon: 567 301 938, 567 309 801

Mobil: 724 136 213

Poslední aktualizace: 10.08.2022

čeština en

Kalendář akcí

Zář

4

Jihlavská sportovní neděle

Datum konání: 04.09.2022 09:00

Přehlídka jihlavských sportů - Akce je určena pro širokou veřejnost. Děti, případně dospělí, si mohou jednotlivé sporty vyzkoušet a získat informace/domluvit se na možnosti zapojení se do sportování V jimi vybraných oddílech a klubech.

Vložit akci

JUS bilancovala rok 2014

Střdeční podvečer byl věnován pravidelnému jednání nejvyššího orgánu Jihlavské unie sportu - Valné hromadě. Ve dvouhodinovém programu jednání zazněly pravidelné zprávy - o činnosti Výkonného výboru Jihlavské unie sportu za uplynulé obodbí, zpráva o hospodaření za rok 2014, zprávy revizní a mandátové komise. V druhé části byly předneseny návrhy na rozdělení finančních prostředků na rok 2015 z Kraje Vysočina, které JUS získává prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a dále byl předložen návrh rámcového rozpočtu JUS na rok 2015. Diskuse byla věnována problematice přizpůsobování stanovem TJ, SK novému Občanskému zákoníku, který se sportovního prostředí a činnosti TJ a SK velmi silně dotýká. Na závěr bylo jadnomyslně přijato následující usnesení:

Usnesení č. 1

Valná hromada Jihlavské unie sportu schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti Jihlavské unie sportu, včetně kontroly usnesení.
 2. Zprávu o hospodaření Jihlavské unie sportu  za rok 2014 a návrh usnesení uvedený v části IV./8 zprávy o hospodaření na straně 22.
 3. Zprávu Revizní komise Jihlavské unie sportu.
 4. Návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2015 a návrh usnesení uvedený v části VI./5 tohoto návrhu na straně 32.
 5. Rozpočet Jihlavské unie sportu pro rok 2015 uvedený v části VII./1 a návrh usnesení uvedený v části VII./2  tohoto materiálu na straně 35.
 6. Všechny plánované a schválené dotace mohou být sdruženým subjektům rozděleny pouze v případě jejich obdržení z příslušných dotačních zdrojů. V případě, že Jihlavské unie sportu neobdrží všechny plánované zdroje, mohou být dotace kráceny, popř. nepřiděleny.
 7. TJ, SK, které nesplní administrativně - ekonomické povinnosti vůči Jihlavské unii sportu anebo se bez omluvy nezúčastní jednání Valné hromady Jihlavské unie sportu, neobdrží dotace z žádných zdrojů.
 8. Novelu stanov Jihlavské unie sportu uvedenou na str. 38 - 44 tohoto materiálu.
 9. Delegáty na krajskou valnou hromadu KO ČUS Vysočina ve složení:  Holub, Havlík, Doležal.

 Usnesení č. 2

Valná hromada Jihlavské unie sportu potvrzuje:

a) ve funkci předsedy Jihlavské unie sportu Ing. Vítězslava Holuba, zvoleného valnou hromadou Jihlavské unie sportu dne 30. května 2013

b) ve funkci členů výkonného výboru Jihlavské unie sportu, zvolené  valnou hromadou RS ČSTV Jihlava (Jihlavské unie sportu) dne 20.6.2012

Ing. Josefa Doležala,

Mgr. Jiřího Havlíka,

Martina Háje,

Jindřicha Skočdopole,

 c) ve funkci členů Revizní komise Jihlavské unie sportu, zvolené  valnou hromadou RS ČSTV Jihlava (Jihlavské unie sportu) dne 20.6.2012

Věru Podhorskou,

Jiřího Babínka,

Jana Bulanta,

 Valná hromada Jihlavské unie sportu bere na vědomí, že:

a) Výkonný výbor Jihlavské unie sportu v souladu se svou kompetencí zvolil místopředsedou Jihlavské unie sportu  svým usnesením č. 7/2012 pana Martina Háje,

 b) Revizní komise Jihlavské unie sportu v souladu se svou kompetencí zvolila dne 30.5.2012 předsedkyni Revizní komise paní Věru Podhorskou,

 Usnesení č. 3

Valná hromada Jihlavské unie sportu ukládá Výkonnému výboru Jihlavské unie sportu:

 1. Realizovat potřebné kroky pro to, aby Jihlavská unie sportu vykonávala činnost Servisního centra sportu pro Jihlavsko dle metodických pokynů ČUS.
 2. Rozvíjet možnosti sportovního vyžití pro širokou veřejnost v rámci projektů Jihlavské unie sportu.
 3. Udržovat a rozvíjet spolupráci mezi tělovýchovnými subjekty a samosprávami ve městech, městysích a obcích našeho regionu.
 4. Účinně spolupracovat s krajskou samosprávou, Krajským úřadem a komisí pro sport a volný čas Rady  Kraje Vysočina.
 5. Účinně spolupracovat s statutárním Městem Jihlava, komisí pro sport a volný čas Rady  Města Jihlava.
 6. Spolupracovat s Krajskou organizací ČUS Kraje Vysočina a krajskými sportovními svazy.
 7. Spolupracovat s VV ČUS a podporovat snahy o další zviditelňování tělovýchovy a sportu.

 Usnesení č. 4

Valná hromada Jihlavské unie sportu bere na vědomí:

 1. Zprávu o hospodaření okresních sportovních svazů za rok 2014.
 2. Zprávu o vyúčtování dotace kraje Vysočina za rok 2014.
 3. Zprávu o inventarizaci.
 4. Výsledky pasportizačního šetření Jihlavské unie sportu.
 5. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2014.
 6. Informace o dotacích z programů MŠMT uvedených v oddíle VI. části 1. a 2.

Návrat zpět

Touží po první výhře. Fotbalisté Nového Města i Velkého Meziříčí nastoupí doma

12.08.2022 05:40

rss-item-image

Shodně v pátek od 18.00 a shodně v domácím prostředí se ve druhém kole Moravskoslezské fotbalové ligy představí duo zástupců Vysočiny.

Fotbalisté Bystřice chtějí odčinit výbuch. Překvapí Speřice ambiciózní Start?

12.08.2022 05:25

rss-item-image

Druhé divizní kolo je netradičně rozložené hned do tří dnů. Volno bude mít juniorka FC Vysočina.

Design, kód a programování SEO kvalitně | © 2003 - 2022 Ing. Vítězslav Holub | Administrace