Lukáš Havlíček | 26. ledna 2011

Archiv

Kraj Vysočina připravuje grantový program SPORTOVIŠTĚ 2011

Rada kraje Vysočina schválila připravovaný grantový program SPORTOVIŠTĚ 2011. Jednání zastupitelstva kraje by tento program mělo schválit na svém zasedání 1. 2. 2011. Vzhledem k tomu, že uzávěrka tohoto programu je již 15.3.2011, tak od jeho vyhlášení do uzávěrky bude poměrně málo času, cca 1 měsíc. Z tohoto důvodu si dovolujeme TJ a SK na tento možný zdroj financí upozornit v předstihu. Sledujte proto webové stránky kraje Vysočina - odkaz:

http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?typ=akt

kde by se měla v prvním únorovém týdnu objevit výzva k předkládání projektů k tomuto grantovému programu.

Program SPORTOVIŠTĚ 2011 je zaměřen na na podporu výstavby a údržby zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu určeného pro školy a školská zařízení, neziskové organizace a obce. Celkový objem finančních prostředků činní 3 mil. Kč. Program je rozdělen do dvou podprogramů. Podprogram A: Drobná údržba sportovišť ve výši  800 000,- Kč a podprogram B: Výstavba a modernizace sportovišť ve výši 2 200 000,- Kč. Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři - ve formátu XML

Partnerské odkazy

Partneři

15.04.2024
Čtvrté odehrané jarní kolo opět přineslo několik povedených individuálních výkonů. Branek padalo hodně, proto také tentokráte naleznete v našem…
15.04.2024
Hokejisté Horácké Slavie Třebíč už nejsou bez trenéra. Čtvrtfinalisty play-off uplynulého ročníku Chance ligy se ujala dvojice odchovanců klubu.…