Ing. Vítězslav Holub | 2. června 2014

Informace pro TJ

Postoj Římsko-katolické církve ke sportovištím dotčeným církevními restitucemi.

Na společném jednání kardinála Dominika Duky s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Marcelem Chládkem, a předsedou České unie sportu, Miroslavem Janstou, dne 27.3. 2014 zaznělo, mimo jiné, jasné potvrzení přístupu Římsko-katolické církve ke sportovnímu prostředí při aplikaci zákona o částečném majetkovém narovnání.

Deklarovaný vstřícný postup církve navazuje na předchozí prohlášení ekonoma pražské arcidiecéze Karla Štíchy z roku 2011. Ze strany Římsko-katolické církve bude jednoznačně uplatňována snaha vyjít vstříc jednotlivým sportovním organizacím a najít rozumné a smysluplné řešení jednotlivých případů, kdy jsou oprávněnými restitučními nároky dotčena NEZKOLAUDOVANÁ sportoviště, aktivně používaná členy sportovních klubů a tělovýchovných jednot i širokou veřejností (zkolaudovaná sportoviště jsou dle §8, 1e z majetkových nároků oprávněných osob vyňata) a jsou provozována primárně nikoliv jako podnikatelská činnost za účelem zisku. Tento rámcově, avšak jasně formulovaný postoj byl sdělen i jednotlivým právním subjektům Římsko-katolické církve, které by se měly tímto stanoviskem při jednáních řídit. Obě strany se dohodly, že v situaci, kdyby se přesto vyskytly jakékoliv problémy v komunikaci při řešení restitučních nároků Římsko-katolické církve vůči sportovnímu prostředí, budou takové případy řešeny z úrovně České biskupské konference.

Prosíme Vás proto, abyste v takových situacích kontaktovali přímo management sportu ČUS, Mgr. Davida Kováře (kovar@cuscz.cz) .

Partnerské odkazy

Partneři

19.04.2024
Hokejová horečka stoupá. Češi se třesou na květnové mistrovství světa v Praze a Ostravě. Světový šampionát se vrací do srdce Evropy po devíti letech…
19.04.2024
Otevřená zpověď. Před třemi lety byli chotěbořští hokejisté proti zařazení svého klubu do nově vznikající Krajské ligy mužů Vysočiny. Jejich snaha o…