Ing. Vítězslav Holub | 29. května 2014

Valné hromady

Proběhla 26. VH Jihlavské unie sportu

Střdeční podvečer byl věnován pravidelnému jednání nejvyššího orgánu Jihlavské unie sportu - Valné hromadě. Ve dvouhodinovém programu jednání zazněly pravidelné zprávy - o činnosti Výkonného výboru Jihlavské unie sportu za uplynulé obodbí, zpráva o hospodaření za rok 2013, zprávy revizní a mandátové komise. V druhé části byly předneseny návrhy na rozdělení finančních prostředků na rok 2014 z Kraje Vysočina, které JUS získává prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a dále byl předložen návrh rámcového rozpočtu JUS na rok 2014. Diskuse byla věnována dotazům k novým projektům Jihlavské unie sportu v oblasti amatérského sportování, jejich ekonomice a dále se diskutovalo o novém Občanském zákoníku, který se sportovního prostředí a činnosti TJ a SK velmi silně dotýká. Na závěr bylo jadnomyslně přijato následující usnesení:

Usnesení 26. Valné hromady Jihlavské unie sportu

 Usnesení č. 1

Valná hromada Jihlavské unie sportu schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti Jihlavské unie sportu, včetně kontroly usnesení.
 2. Zprávu o hospodaření Jihlavské unie sportu  za rok 2013 a návrh usnesení uvedený v části IV./8 zprávy o hospodaření na straně 21.
 3. Zprávu Revizní komise Jihlavské unie sportu.
 4. Návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2014 a návrh usnesení uvedený v části VI./2 tohoto návrhu na straně 28.
 5. Rozpočet Jihlavské unie sportu pro rok 2014 uvedený v části VII./1 a návrh usnesení uvedený v části VII./2  tohoto materiálu na straně 29 až 31.
 6. Všechny plánované a schválené dotace mohou být sdruženým subjektům rozděleny pouze v případě jejich obdržení z příslušných dotačních zdrojů. V případě, že Jihlavské unie sportu neobdrží všechny plánované zdroje, mohou být dotace kráceny, popř. nepřiděleny.
 7. TJ, SK, které nesplní administrativně - ekonomické povinnosti vůči Jihlavské unii sportu anebo se bez omluvy nezúčastní jednání Valné hromady Jihlavské unie sportu, neobdrží dotace z žádných zdrojů.
 8. Delegáty na krajskou valnou hromadu KO ČUS Vysočina ve složení:  Holub, Havlík, Doležal.

 Usnesení č. 2

Valná hromada Jihlavské unie sportu ukládá Výkonnému výboru Jihlavské unie sportu:

 1. Realizovat potřebné kroky pro to, aby Jihlavská unie sportu vykonávala činnost Servisního centra sportu pro Jihlavsko dle metodických pokynů ČUS.
 2. Rozvíjet možnosti sportovního vyžití pro širokou veřejnost v rámci projektů Jihlavské unie sportu.
 3. Udržovat a rozvíjet spolupráci mezi tělovýchovnými subjekty a samosprávami ve městech, městysích a obcích našeho regionu.
 4. Účinně spolupracovat s krajskou samosprávou, Krajským úřadem a komisí pro sport a volný čas Rady  Kraje Vysočina.
 5. Spolupracovat s Krajskou organizací ČUS Kraje Vysočina a krajskými sportovními svazy.
 6. Spolupracovat s VV ČUS a podporovat snahy o další zviditelňování tělovýchovy a sportu.

 Usnesení č. 3

Valná hromada Jihlavské unie sportu bere na vědomí:

 1. Zprávu o hospodaření okresních sportovních svazů za rok 2013.
 2. Zprávu o vyúčtování dotace kraje Vysočina za rok 2013.
 3. Zprávu o inventarizaci.
 4. Výsledky pasportizačního šetření Jihlavské unie sportu.
 5. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2013.

Partnerské odkazy

Partneři

17.06.2024
FOTOGALERIE, VIDEO/V posledním kole letošního ročníku krajského přeboru v sobotu zdolala juniorka Vrchoviny celek Žirovnice 3:0. To znamenalo, že oba…
17.06.2024
Dlouhou dobu odcházeli špičkoví čeští fotbalisté z domácích klubů za mnohem nižší částky, než odpovídalo jejich kvalitám. V posledních letech konečně…