Lukáš Havlíček | 28. září 2013

Archiv

Projekt SPORTUJ S NÁMI 2014

O projektu ČUS - Sportuj s námi!

Cílem projektu je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních aktivit v četných, pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních podobách. Projekt je zaměřen zejména na sportovní a pohybové aktivity dětí a mládeže, ale také na generace dospělých a seniorů. Smyslem je ukázat, že sportování je zábavné, přínosné, poučné a přitažlivé pro každou věkovou skupinu s nespornými pozitivními přínosy pro fyzické i duševní zdraví lidí, že vede také k prohlubování sociálních kontaktů, morálně volních hodnot člověka a k žádoucímu začleňování do společnosti.

Jádrem projektu jsou pečlivě vybrané sportovní akce členských sportovních klubů a tělovýchovných jednot, národních sportovních svazů a partnerských sportovních organizací. Do projektu jsou zařazovány akce zpravidla s větším počtem účastníků, které probíhají každoročně a mají ověřenou tradici, známou dobrou sportovní a společenskou úroveň i rozsah nebo jsou součástí sportovních kalendářů – termínových listin sportovních svazů. Zařazeny mohou být také akce náborového charakteru i nové akce s prověřeným odpovídajícím konceptem a doloženou proveditelností.

Projekt ČUS – Sportuj s námi! obsahuje širokou škálu soutěží, závodů, meetingů, memoriálů, utkání, setkání, přeborů a dalších sportovních akcí, které svým rozsahem, dopadem a významem přesahují úzce lokální význam a je do nich zapojena veřejnost.

Do projektu jsou vybírány akce, které procházejí náročným sítem výběru s řadou kritérií (cílová skupina, prestiž, kvalita, tradice, organizační zajištění, zapojení veřejnosti, vlastní sportovní úroveň atd.). Jedná se převážně o akce v krajích, okresech a obcích ČR, akce v regionech různého rozsahu a pestrého sportovního zaměření, veřejně přístupné sportovní akce a soutěže základních (místních) sportovních organizací.

Výběr a zařazení do projektu ČUS – Sportuj s námi! navrhuje Servisní centrum sportu na úrovni okresu (76 okresních sdružení ČUS / SCS a hl. m. Praha), koordinují manažeři krajských SCS – servisních pracovišť ČUS (14 krajů).

Vybrané sportovní podniky budou mediálně, materiálně a dalšími prostředky (např. záštita ČUS aj.) podpořeny. Projekt ČUS - Sportuj s námi! je otevřený pro spolupráci s partnery a podporovateli na centrální i lokální úrovni.

Projekt ČUS – Sportuj s námi! je spojen s propagací zdravého životního stylu, aktivním trávením volného času a s prevencí negativních trendů plynoucích z nedostatku pohybu a sportu (zdravotní dopady, obezita dětí, hypertenze, cukrovka, nemoci kardiovaskulárního systému a pohybového ústrojí, sociálně nežádoucí a patologické jevy). Jedním z dalších cílů projektu je také zviditelnit práci dobrovolných trenérů, organizátorů a funkcionářů ve sportovním prostředí.

Do projektu ČUS - Sportuj s námi! bude zapojeno 200 až 300 vybraných sportovních klubů, tělovýchovných jednot a jejich sportovních akcí. Předpokládá se, že každoročně se do akcí zapojí 100 000 až 200 000 účastníků v závislosti na výběru akcí.

Nejúspěšnější akce projektu ČUS - Sportuj s námi! mohou být oceňovány v rámci anket Sportovec okresu, Sportovec kraje, Sportovec Prahy a Sportovec ČR, na kterých se ČUS bude podílet.

Značka projektu ČUS - Sportuj s námi! je registrovanou chráněnou značkou Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky.

Partnerské odkazy

Partneři

23.05.2024
Mají klid. Sobotní souboj nováčků 1. B třídy v Rantířově jasně ovládli domácí fotbalisté. Habrům nasázeli sedm branek a čtyři kola před koncem mají…
23.05.2024
V devátém kole letošního ročníku Žďárské ligy malé kopané se hrálo jen ve druhé lize. Vedoucí Autobus club nevyužil možnost si zajistit postup do…