Ing. Vítězslav Holub | 14. února 2023

Informace pro TJ

Zapojte se do programu Erasmus+

V letošním roce můžete nově podávat žádost o grant v programu Erasmus+ Sport, který v ČR spravuje Dům zahraniční spolupráce. V tuto chvíli se program zaměřuje na rozvoj amatérského a zájmového sportu v podobě mezinárodních výjezdů trenérů a dalších pracovníků. Díky nim získají cenné zkušenosti, know-how a posílí svůj profesní rozvoj, kterým následně přispějí i rozvoji domovské organizace. Jaké aktivity jsou podporované?


Stínování (job shadowing) v zahraniční sportovní organizaci
V rámci projektů zaměřených na stínování na pracovišti zaměstnanci sportovních organizací vycestují do hostující organizace, kde mohou pozorovat každodenní činnosti, učit se novým postupům a dovednostem a získávat nové zkušenosti, které následně využijí při své vlastní práci. Tyto výjezdy jsou krátkodobé a mohou trvat 2 – 14 dní.

Trénování v hostitelské organizací
Projekty zaměřené na trénování v hostitelské organizaci umožňují pořádání mezinárodních aktivit pro trenéry, které jsou zaměřené na sdílení zkušeností mezi trenéry, rozvoj trenérských kompetencí a získávání nových zkušeností. Trvají 15 – 60 dní.

Cílem nových možností v oblasti sportu je rozvoj zájmového sportu. Zapojit se do něj tak mohou veřejné i soukromé zájmové sportovní organizace, místní veřejné orgány, ale i organizace působící v profesionálním sportu, pokud zaměří svůj projekt na rozvoj sportu na zájmové úrovni. Grant z programu Erasmus+ pokryje organizační náklady, náklady na dopravu a pobyt a i další výdaje nezbytné k realizaci projektu.

Pokud pracujete s mladými lidmi, můžete se ale také zapojit do programu Erasmus+ mládež. V rámci této části programu Erasmus+ můžete uspořádat následující projekty zaměřené na neformální vzdělávání:

Výměny mládeže
Jedná se o projekty pro mladé lidé ve věku 13 až 30 z různých zemí a vždy se zaměřují na určité téma. V průběhu aktivity (5 – 21 dní) poznají nové lidi, mohou si vyměnit názory a zkušenosti a něco nového se naučí. Můžete tak třeba připravit projekt pro mladé lidi se zájmem o sport, zdravý životní styl a další témata.

Mobility pracovníků s mládeží
Tyto projekty umožňují pořádání mezinárodních aktivit zaměřených na profesní rozvoj, jak jsou školení, semináře, studijní návštěvy a další. Organizace tak mají možnost zlepšovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, navazovat partnerství a připravovat společné projekty. 

Cílem neformálního vzdělávání je umožnit získávání nových zkušeností a dovedností mimo školní lavice. Sport pro to může být skvělým nástrojem. Můžete tedy například připravit projekt zaměřený na využití sportu pro zlepšení životního stylu mladých anebo sportu jako nástroje pro překonávání bariér či pochopení hodnot jako je fair play. Cílem tohoto programu však není pořádání sportovních aktivit (např. turnajů) bez přidané hodnoty neformálního vzdělávání. Příkladem vhodného projektu může být třeba uspořádání vícedenní sportovní akce za účasti mladých lidí z různých zemí a kultur. V programu by pak byl kladen důraz nejen na pohybové aktivity, ale i na vzájemné učení a překonávání bariér či předsudků. 


Termíny pro podávání žádostí ve všech výše uvedených programech jsou 23. února a 4. října. Více informací naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Partnerské odkazy

Partneři

19.07.2024
Vítězem již 33. ročníku turnaje v malé kopané bohdaleckého Grand Cupu se stali fotbalisté týmu Fapity group Dolní Rožínka. Ti ve finále jasně…
19.07.2024
Po reprezentační přestávce vyplněné prestižním turnajem Pražský baseballový týden odstartuje závěrečná fáze základní části extraligy. Třebíčští…