www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton

Okresní svaz
ledního hokeje Jihlava

ROZPIS okresního přeboru Jihlavska v ledním hokeji
(Jihlavské hokejové ligy)

Český svaz ledního hokeje
Okresní výkonný výbor ČSLH Jihlava

ROZPIS soutěží
2018 - 2019

Obsah

 1. Adresáře
 2. Okresní přebor mužů Jihlavska
 3. Rozlosování
 4. Všeobecná ustanovení
 5. Finanční náhrady, postihy a protesty
 6. Adresář klubů
 7. Adresář rozhodčích

A. Adresáře

Sekretariát Českého svazu ledního hokeje

Adresa:

Český svaz ledního hokeje

Prvního pluku 8 -10
186 00  Praha 8 – Karlín
email: office@cslh.cz
telefon: 606 725 866
fax: 224 891 475, 233 336 096
pevná linka: 224 891 479, 233 379 248

Krajský svaz ledního hokeje Vysočina – www.hokejvysocina.cz

Předseda:

Bedřich  Ščerban

Sekretář:

Ing. Antonín Micka
email: ks-vysocina@cslh.cz

Krajská organizace ČUS Kraje Vysočina
Evžena Rošického 2684/6, 586 04  Jihlava
telefon: 606 756 904
fax: 567 300 265
pevná linka: 567 300 265

Registrace KSLH (výdej registrací)

Pondělí 12-14 hod.,
Úterý 8 - 10 hod.,
Středa 8 -10, 14 -16 hod.,
Pátek 9-12 (od 15.8. do 31.1.)

Okresní svaz ledního hokeje Jihlava

Sídlo:

OVV ČSLH Jihlava
Evžena Rošického 2684/6, 586 04 Jihlava
telefon: 567 301 938

Předseda:   Jiří Hájek

Předseda STK:   Libor Paur

Předseda KR:   Jan Jeletz

 

B. Okresní přebor mužů Jihlavska (Jihlavská hokejová liga)

Soutěž řídí: Okresní výkonný výbor ČSLH Jihlava

Počet účastníků: 5 (jihlavská skupina)

Hrací systém:

 • Základní část:

  Dvoukolově systémem každý s každým. Tým, který skončí po základní části na posledním místě nepostupuje do play-off.

 • Play-off:

  Play-off bude hráno systémem 1 - 4, 2 - 3.

  Následně budou vítězové hrát o 1. místo a poražení o třetí místo.

  Play-off se hraje na 2 vítězná utkání. Pouze o 3. místo se hraje na jedno utkání. Bližší podmínky jsou stanoveny v bodě D. Všeobecné podmínky.

Postup: Vítěz jihlavské skupiny má právo postupu do vyšší soutěže.

Sestup: Ze soutěže nikdo nesestupuje.

Hrací dny: Zahájení soutěže o víkendu 27. 10. - 28. 10. 2018 dle rozpisu HC Dukla Jihlava, začátek utkání nejpozději do 21.00 hod., kterýkoli den v týdnu

Účastníci:

 1. HAS Jihlava
 2. HC Velký Beranov
 3. HC Amatero Luka nad Jihlavou
 4. HC Kokodáci
 5. HC Chvojkovice – Brod

C. Rozlosování soutěžního ročníku 2018 - 2019

 1. kolo

 1. HC Velký Beranov - HC Chvojkovice - Brod
 2. HC Amatero Luka nad Jihlavou - HC Kokodáci
 3. HC Chvojkovice - Brod - HC Amatero Luka nad Jihlavou
 4. HAS Jihlava - HC Velký Beranov
 5. HC Amatero Luka nad Jihlavou - HAS Jihlava
 6. HC Kokodáci - HC Chvojkovice – Brod
 7. HAS Jihlava - HC Kokodáci
 8. HC Velký Beranov - HC Amatero Luka nad Jihlavou
 9. HC Kokodáci - HC Velký Beranov
 10. HC Chvojkovice - Brod - HAS Jihlava

2. kolo

 1. HC Chvojkovice - Brod - HC Velký Beranov
 2. HC Kokodáci - HC Amatero Luka nad Jihlavou
 3. HC Amatero Luka nad Jihlavou - HC Chvojkovice - Brod
 4. HC Velký Beranov - HAS Jihlava
 5. HAS Jihlava - HC Amatero Luka nad Jihlavou
 6. HC Chvojkovice - Brod - HC Kokodáci
 7. HC Kokodáci - HAS Jihlava
 8. HC Amatero Luka nad Jihlavou - HC Velký Beranov
 9. HC Velký Beranov - HC Kokodáci
 10. HAS Jihlava - HC Chvojkovice - Brod

D. Všeobecná ustanovení

Pro soutěž podle tohoto rozpisu platí ustanovení Pravidel ledního hokeje, Stanov ČSLH, Soutěžního a disciplinárního řádu, Registračního a Přestupního řádu a ostatních směrnic ČSLH, pokud v tomto rozpisu není uvedeno jinak. Doplňovací a pozměňovací ustanovení budou zveřejňována na webových stránkách Jihlavské hokejové ligy: www.sportjihlava/jhl a ve zpravodajích a jsou nedílnou součástí tohoto rozpisu.

 1. Hrací systém, termíny a začátky utkání:

  1. Hrací systém:

   • Základní část:

    Dvoukolově systémem každý s každým. Tým, který skončí po základní části na posledním místě nepostupuje do play-off.

   • Play-off::

    Play-off bude hráno systémem 1 - 4, 2 - 3.

    Následně budou vítězové hrát o 1. místo a poražení o třetí místo. Play-off se hraje na 2 vítězná utkání. Pouze o 3. místo se hraje na jedno utkání.

    Určení postupujícího v play-off hraná na dvě vítězná utkání:

    • Počet bodů
    • Při rovnosti bodů, rozhodují tři samostatné nájezdy (na každý nájezd musí vždy nastoupit jiný hráč). V případě rovnosti následují nájezdy po jednom hráči (může opakovaně tentýž exekutor), dokud jeden z dvojice hráčů provádějící samostatné nájezdy nevstřelí na rozdíl od druhého branku. Hra končí a postupuje tým, který rozdílovou branku vstřelil.

    Určení vítěze utkání o 3. místo:

    • V případě nerozhodného výsledku po řádné době hry následují tři samostatné nájezdy (na každý nájezd musí vždy nastoupit jiný hráč). V případě rovnosti následují nájezdy po jednom hráči (může opakovaně tentýž exekutor), dokud jeden z dvojice hráčů provádějící samostatné nájezdy nevstřelí na rozdíl od druhého branku. Hra končí a 3. místo získává tým, který rozdílovou branku vstřelil.
  2. Termíny utkání:

   • hlášení termínu utkání (úprava čl. 302 SDŘ) - na základě platného rozpisu OP a podle provozních možností HZS naplánuje HC Dukla Jihlava týdenní rozvrh utkání, který bude zveřejněn na webových stránkách HC Dukla Jihlava (www.hcdukla.cz) a na vývěskách HZS. Utkání by měla začínat nejpozději ve 21.00 hod.
   • vedoucí mužstev odpovídají za sledování termínů utkání.
   • Každý tým má pouze JEDNU možnost odložit utkání v celém soutěžním ročníku (nejpozději však 48 hodin před termínem utkání). Mužstvo, z jehož viny je utkání odkládáno oznámí tuto skutečnost OSLH a provozovateli zimního stadionu (HZS).
   • v případě, že dojde provozovatelem HZS ke změně termínu utkání již zveřejněného, je provozovatel HZS tuto změnu povinen neprodleně nahlásit pořádajícímu klubu, který tuto změnu nahlásí soupeři a dále předsedovi OSLH panu Hájkovi.
  3. Pořadatelství:

   řídí se platným ustanovením čl. 304 SDŘ, dle rozpisu soutěže (část C tohoto rozpisu).

 2. Soupisky hráčů

  1. Všechny kluby vyplní nejpozději do 20.10.2018 soupisky v elektronickém systému JHL na webových stránkách www.sportjihlava.cz/jhl. Tyto soupisky jsou dále podkladem k elektronickému vyplňování zápisů.
  2. Soupiska hráčů obsahuje:
   Jméno:
   Příjmení:
   Email:
   Telefon:
   Registrační číslo:
   Číslo sada 1: #
   Číslo sada 2: #
   Post:
   Datum narození:
  3. Soupisky hráčů mohou být doplňovány v souladu s registračním řádem ČSLH.
 3. Start hráčů a kontrola totožnosti:

  1. Všichni hráči musejí být registrováni v klubu, ze který statují a musí mít registrační průkaz vydaný Českým svazem ledního hokeje.
  2. Klesne-li během utkání počet hráčů týmů pod 8, můžerozhodčí ukončit zápas předčasně. O výsledku utkání rozhodují příslušné orgány OSLH.
  3. Pokud dojde při utkání k pochybnostem o identitě hráče, je soupeř oprávněn požádat o kontrolu totožnosti. Způsob a místo kontroly totožnosti určí rozhodčí v souladu s čl. 328 -330 SDŘ. Kontrole totožnosti jsou přítomni kontrolovaný hráč a vedoucí družstev. Kontrolovaný hráč musí předložit průkaz totožnosti. Rozhodčí z dostupných podkladů posoudí totožnost hráče. Rozhodčí svoje rozhodnutí zapíše do elektronického zápisu o utkání. V případě, že se kontrolovaný hráč z jakéhokoliv důvodu ke kontrole totožnosti nedostaví, v utkání nesmí pokračovat a o oprávněnosti jeho startu rozhodne STK.
 4. Výstroj a dresy hráčů

  musí být v souladu s Pravidly ledního hokeje s těmito výjimkami a doplněním:

  1. Hráči musí mít jednotnou barvu dresů, nemusí mít jednotnou barvu přileb, kalhot a štulpen. Na rukávech dresů nemusí mít hráč čísla. Domácí družstvo musí mít k utkání připraveny dvě sady dresů odlišných barev, přitom právo výběru barvy dresů má hostující celek.
  2. Hráči mladší osmnácti let jsou povinni používat schválené celoobličejové ochranné masky, chránič krku a hrdla. Používání chrániče úst je doporučen.
  3. Hráči starší osmnácti let nemusí v soutěžích tohoto rozpisu používat chránič očí ani krku. Všem hráčům se používání těchto ochranných pomůcek doporučuje.
 5. Zápis o utkání

  Je pořizován elektronicky na webových stránkách Jihlavské unie sportu - www.sportjihlava.cz/jhl Při jeho pořizování je stanoveno toto pořadí a odpovědnost:

  Vedoucí družstva domácích:

  1. Vyplňuje sestavu domácích, čísla hráčů, čísla registrace, označí C, A, vyplní jméno a příjmení osob uvedených v elektronickém zápisu o utkání a to nejpozději 10 minut před zahájením utkání.
  2. Předá rozhodčím registrační průkazy hráčů nominovaných k utkání a to nejpozději 10 minut před zahájením utkání.
  3. Ihned po skončení utkání se dostaví do boxu časoměřičů k potvrzení údajů zaznamenaných v elektronickém zápisu o utkání.

  Vedoucí družstva hostů:

  1. Vyplňuje sestavu hostů, čísla hráčů, čísla registrace, označí C, A, vyplní jméno a příjmení osob uvedených v elektronickém zápisu o utkání a to nejpozději 10 minut před zahájením utkání.
  2. Předá rozhodčím registrační průkazy hráčů nominovaných k utkání a to nejpozději 10 minut před zahájením utkání.
  3. Ihned po skončení utkání se dostaví do boxu časoměřičů k potvrzení údajů zaznamenaných v elektronickém zápisu o utkání.

  Zapisovatel

  1. Provozovatel HZS zajistí osoby, které budou vykonávat během utkání funkce časoměřiče a zapisovatele. Provozovatel bude účtovat za tuto službu částku ve výši 150,- Kč/ osoba, která bude hrazena pořádajícím klubem v hotovosti.
  2. Zaznamenává branky a tresty podle hlášení rozhodčích.
  3. Po skončení utkání vyčká na příchod rozhodčích a vedoucích družstev a seznámí je s obsahem zapsaných skutečností. Rozhodčí i vedoucí družstev mohou uplatnit žádost o opravu údajů, popř. doplnění (např. zranění hráčů). Správnost všech údajů potvrzují rozhodčí, vedoucí družstev a vedoucí boxu časoměřičů svým unikátním kódem.
  4. Elektronický zápis po verifikaci příslušných osob elektronicky uloží do systému.

  Vedoucí družstev po utkání

  1. Převezmou registrační průkazy hráčů.
  2. Vyplatí odměny rozhodčím utkání. 

  V případě, že po ověření elektronického Zápisu o utkání a jeho uložení do systému, bude zjištěno, že zapsané údaje nejsou správné, mohou být uplatněny připomínky písemnou (mailovou) formou a zaslané na adresu: jus@sportjihlava.cz.

  V situaci, kdy není možno vyplnit z jakéhokoli důvodu zápis elektronicky, použije se písemná forma zápisu. Formulář zápisu o utkání je k dispozici ve složkách v recepci HZS.

 6. Rozhodčí

  1. Každé utkání budou řídit dva rozhodčí s licencí ČSLH, které k utkání deleguje OSLH Jihlava.
  2. Delegování rozhodčího zakládá jeho povinnost se k utkání dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohl před utkáním řádně provést kontrolu zápisu a registračních průkazů hráčů.
  3. Rozhodčím je vyplácena: náhrada za výkon funkce ve výši 400,- Kč. Pro finálová utkání mohou být nasazeni 3 rozhodčí. V tomto případě jsou odměny následující hlavní 400,- Kč, čároví po 350,- Kč.
  4. Pokud bylo utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno, a to z jakéhokoli důvodu, náleží rozhodčím náhrady v plné výši.
  5. Všechny náhrady rozhodčím musí být vyplaceny nejpozději po skončení utkání.
  6. Správnost Zápisu o utkání v elektronické podobě ověřuje jeden z delegovaných rozhodčích svým unikátním kódem.
  7. Rozhodčí hlásí boxu časoměřičů střelce branky a první asistenci.
 7. Hrací doba a doba trestů

  1. Hrací doba je stanovena 3 x 15 minut čistého času.
  2. Limit pro odehrání celého utkání včetně rozbruslení a přestávek je 1,5 hod.
  3. V případě překročení doby pro odehrání utkání před vypršením času platí výsledek v době ukončení utkání rozhodčím.
  4. Osobní trest 10. minutový se krátí na 7 minut.
  5. Větší trest 5. minutový se krátí na 4 minuty.
  6. Menší trest 2. minutový se krátí na 1 minutu.
 8. Disciplinární řízení

  1. Hráč, který obdrží trest ve hře (TH), má okamžitě nepodmíněně zastavenou činnost. O ukončení zastavení činnosti rozhodne Disciplinární komise.
  2. Hráč, který obdrží trest do konce utkání (OK), má automatický zákaz startu v následujícím utkání.
  3. Hráč, který obdrží druhý osobní trest (OT), má automatický zákaz startu v následujícím utkání. Obdrží-li stejný hráč v jednom utkání druhý OT, mění se trest na OK a do tabulky trestů se započítává pouze OK a znamená automatický zákaz startu v následujícím utkání.
  4. OT a OK si sledují samotná družstva a odpovídají za zastavení provinilého hráče. Dodržování tohoto ustanovení kontroluje STK, případně DK.
  5. Nastoupí-li k utkání hráč, který má zastavenou činnost nebo zákaz startu v utkání bude utkání kontumováno ve prospěch soupeře, nerozhodne-li STK popř. DK jinak.
  6. V případě, že příslušná komise rozhodne o neoprávněném startu hráče, je povinen provinivší se klub uhradit náklady utkání (pronájem, rozhodčí a časomíru).
 9. Škody na zařízení zimního stadionu

  1. Škody, které vznikly jako následek nevhodného chování členů družstev, je povinen opravit případně uhradit klub, jehož družstvo škodu prokazatelně způsobilo.
  2. Před utkáním přebírají vedoucí družstev od provozovatele HZS šatny, přičemž společně překontrolují nepoškozenost zařízení. Jakákoliv poškození ohlásí vedoucí družstev ihned po zjištění provozovateli HZS.
  3. Po skončení utkání provozovatel přebírá kabiny stejným způsobem jako v bodě b).  
 10. Zdravotnické zabezpečení

  je povinností domácího oddílu. Při každém utkání musí být k dispozici alespoň základní lékařská výbava a přístupný telefon k přivolání lékařské pomoci (článek 314 e) SDŘ.

 11. Ochrana osobních údajů – GDPR

  Jihlavská unie sportu, z. s. jako organizátor Jihlavské amatérské hokejové ligy (dále jen „Správce“), je povinen na základě §3 a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat osobní údaje jméno a příjmení, titul, datum narození, adresu místa pobytu, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence hráčů Jihlavské amatérské hokejové ligy a s tím souvisejícími činnostmi.

  Na základě §3 a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány výše uvedené Osobní údaje po dobu 5 let ode dne, kdy přestane subjekt osobních údajů vykonávat v rámci Jihlavské amatérské hokejové ligy svoji činnost, pro kterou jsem Správcem evidován.

  Na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje:

  • fotografie uchovávány a zpracovávány pro účel identifikace hráčů soutěže, aby nedocházelo k neoprávněnému startu hráčů, kteří nemají svoji registrační kartu a mohli by tak startovat v soutěži na cizí jméno.
  • e-mailová adresa pro vytvoření jedinečného účtu hráče či funkcionáře tak, aby mohl zadat své osobní údaje do systému webového rozhraní soutěže a aby mohl tyto údaje editovat.

  Tyto Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestane subjekt osobních údajů vykonávat v rámci Jihlavské amatérské hokejové ligy svoji činnost, pro kterou je Správcem evidován.

  Správce může předat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

  • Českému svazu ledního hokeje v celé jeho struktuře,
  • příslušné střešní organizaci – České unie sportu v celé její struktuře,
  • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
  • s nimiž je uzavřena příslušná zpracovatelská smlouva (především v souvislosti s provozem webového rozhraní soutěže)

  a to za účelem

  • vedení evidence hráčů, funkcionářů, trenérů, rozhodčích a s tím souvisejícími činnostmi,
  • identifikace na soutěžích,

  Všechny zpracovávané osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány pouze k nekomerčním účelům, čistě pro organizaci soutěží pořádaných Jihlavskou unií sportu.

 12. Ostatní

  1. Informace o řízení soutěže, rozhodnutí komisí OSLH jsou zveřejňovány na webu JHL - www.sportjihlava.cz/jhl.
  2. V případě změny kontaktních údajů apod. je povinností klubu neprodleně informovat OSLH Jihlava.
 13. E. Finanční náhrady, postihy, protesty

  Finanční náhrady:

  1. Kluby vyplácí odměny rozhodčím v hotovosti, nejpozději do skončení utkání.
  2. Odměna časoměřiči a zapisovateli je vyplácena také v hotovosti proti příjmovému dokladu (v rámci toho je uhrazena také částka za pronájem časomíry).
  3. Nájemné ledové plochy hradí pořadatel utkání
  4. Startovné do soutěžního ročníku 2018-2019 činí 500,- Kč na tým.

  Postihy:

  1. Pokud se jeden z týmů nedostaví k utkání, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře a do tabulky bude započten výsledek 5:0.
  2. Tým, který se nedostavil k utkání je navíc povinen uhradit veškeré náklady vzniklé z titulu neodehrání tohoto utkání (nájemné, rozhodčí, časomíra).
  3. Klub, jehož kolektiv, hráč, funkcionář, člen apod. je trestán, je povinen uhradit poplatek za disciplinární projednání ve výši 300 Kč.

  Protesty:

  Protesty mužstev projednává OSLH po uhrazení 200,- Kč. (čl. 604 SDŘ)

  F. Adresář klubů (na základě souhlasu GDPR)

  KlubKontaktní osoba
  Další osoby klubu
  TelefonE-mail
  HC Velký Beranov Vojtěch Kliment
  Milan Bouda
  776 388 985
  739 325 701
  vkliment@seznam.cz
  milan.bouda@centrum.cz
  HC Amatero Luka nad Jihlavou Petr Berka 733 723 899 pete.bercik@centrum.cz
  HC STS Chvojkovice-Brod David Svoboda 725 503 319 david.olinek@seznam.cz
  HC Kokodáci Luděk Pýcha 737 745 706 ludek.pycha@centrum.cz
  HAS Jihlava Petr Okáč
  Vítězslav Holub
  602 748 752
  602 762 137
  petr@okac.eu
  vholub@post.cz

  G.  Seznam rozhodčích

  Přímení a jméno

  1. Burian Jaroskav
  2. Čurilla Petr
  3. Dörrer Daniel
  4. Dorrer Petr
  5. Drla Zdeněk
  6. Guth Václav
  7. Hájek Jiří
  8. Havelka Gabriel
  9. Havelka Oliver
  10. Hejduk Oldřich
  11. Jančí Jakub
  12. Jeletz Jan
  13. Kacetl Václav, Bc.
  14. Kotlík Petr, Mgr.
  15. Kouba Vojtěch
  16. Křížek Lukáš
  17. Kujal Pavel
  18. Mareček Jan
  19. Mareček Tomáš
  20. Mejzlík Tomáš
  21. Novák Zdeněk
  22. Paur Libor
  23. Plechatý Josef
  24. Polák Ondřej, Bc.
  25. Pova Lukáš
  26. Rittich David
  27. Ryšavý Arnošt, Mgr.
  28. Ryšavý Vlastimil, MUDr.
  29. Sibera Tomáš
  30. Suchý Michal
  31. Šťastná Gabriela
  32. Tichý Lukáš
  33. Vokurka Ladislav

Play-off

HAS 5:1, 8:4 2:0
Chvojkovice

kompletní pavouk


Konečná tabulka ZČ

P Tým Z S B
1. HAS 8 75:51 13
2. Chvojkovice 8 52:38 10
3. Amatero 8 35:47 8
4. Velký Beranov 8 42:46 5
5. Kokodáci 8 38:60 4

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Zapomenuté heslo

Partneři JHL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2019 Ing. Vítězslav Holub | Administrace