www.sportjihlava.cz: JHL - hokej JAHL - hokej JABL - badminton PABL - badminton

Organizátor soutěže:

Jihlavská unie sportu; Evžena Rošického 2684/6; Jihlava, 586 01
IČ: 00435911; Bankovní spojení: 2734681/0100
Ing. Vítězslav Holub 724 136 213 

(dále jen JUS)

Řídící orgán soutěže:

Ing. Vítězslav Holub

SYSTÉM SOUTĚŽE, ÚČASTNÍCI, HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Startují:

Týmy hrající v soutěžním ročníku 2018-2019 Okresní přebor ledního hokeje a nově přihlášené týmy. Hráči jednotlivých týmů se budou nově registrovat na webovém rozhraní Jihlavské hokejové ligy viz http://www.sportjihlava.cz/jhl/. Bližší podmínky startu hráčů jsou uvedeny v bodě PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI JHL.

Počet účastníků: 5 týmů

Základní část: 

Dvoukolově systémem každý s každým. V základní části platí 2 bodový systém. Tým, který skončí po základní části na posledním místě, nepostupuje do play-off.

Play - off: 

Play-off bude hráno systémem 1 - 4, 2 - 3. Následně budou vítězové hrát o 1. místo a poražení o třetí místo. Play-off se hraje na 2 vítězná utkání. O 3. místo se hraje na jedno utkání.

 

Určení vítěze utkání play-off:

V případě nerozhodného výsledku v utkání play-off po řádné době hry následují tři samostatné nájezdy (na každý nájezd musí vždy nastoupit jiný hráč). V případě rovnosti následují nájezdy po jednom hráči (může opakovaně tentýž exekutor), dokud jeden z dvojice hráčů provádějící samostatné nájezdy nevstřelí na rozdíl od druhého branku. Hra končí a vítězí tým, který rozdílovou branku vstřelil.

      

Určení vítěze utkání o 3. místo:

V případě nerozhodného výsledku po řádné době hry následují tři samostatné nájezdy (na každý nájezd musí vždy nastoupit jiný hráč). V případě rovnosti následují nájezdy po jednom hráči (může opakovaně tentýž exekutor), dokud jeden z dvojice hráčů provádějící samostatné nájezdy nevstřelí na rozdíl od druhého branku. Hra končí a 3. místo získává tým, který rozdílovou branku vstřelil.

 

Postupy a sestupy: 

Vítěz soutěže nemá právo přímého postupu do soutěží ČSLH. Ze soutěže nikdo nesestupuje.

 

Hrací dny:

Zahájení soutěže o víkendu 26. 10. - 27. 10. 2019.

Termíny utkání:

 • na základě platného rozpisu soutěže a podle provozních možností HZS naplánuje HC Dukla Jihlava týdenní rozvrh utkání, který bude zveřejněn na webových stránkách HC Dukla Jihlava (www.hcdukla.cz) a na vývěskách HZS. Utkání by měla začínat nejpozději ve 20.30 hod.
 • vedoucí mužstev odpovídají za sledování termínů utkání.
 • každý tým má pouze JEDNU možnost odložit utkání v celém soutěžním ročníku (nejpozději však 48 hodin před termínem utkání). Mužstvo, z jehož viny je utkání odkládáno oznámí tuto skutečnost Řídícímu orgánu soutěže, provozovateli zimního stadionu (HZS) a komisi rozhodčích zastoupené panem Liborem Paurem, tel.: 774 651 204, e-mail: l.paur@seznam.cz nebo Janem Jeletzem, tel.: 777 003 059, e-mail: jan.jeletz@seznam.cz.
 • v případě, že dojde provozovatelem HZS ke změně termínu utkání již zveřejněného, je provozovatel HZS tuto změnu povinen neprodleně nahlásit pořádajícímu klubu, který tuto změnu nahlásí soupeři a dále Řídícímu orgánu soutěže a zástupci komise rozhodčích viz výše.

               

Účastníci a jejich čísla pro rozlosování:

 1. HAS Jihlava
 2. HC Velký Beranov
 3. HC Amatero Luka nad Jihlavou
 4. HC Kokodáci
 5. HC Chvojkovice – Brod

 

ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019 - 2020

1. kolo

1. HC Velký Beranov - HC Chvojkovice - Brod

2. HC Amatero Luka nad Jihlavou - HC Kokodáci

3. HC Chvojkovice - Brod - HC Amatero Luka nad Jihlavou

4. HAS Jihlava - HC Velký Beranov

5. HC Amatero Luka nad Jihlavou - HAS Jihlava

6. HC Kokodáci - HC Chvojkovice – Brod

7. HAS Jihlava - HC Kokodáci

8. HC Velký Beranov - HC Amatero Luka nad Jihlavou

9. HC Kokodáci - HC Velký Beranov

10. HC Chvojkovice - Brod - HAS Jihlava

 

2. kolo

11. HC Chvojkovice - Brod - HC Velký Beranov

12. HC Kokodáci - HC Amatero Luka nad Jihlavou

13. HC Amatero Luka nad Jihlavou - HC Chvojkovice - Brod

14. HC Velký Beranov - HAS Jihlava

15. HAS Jihlava - HC Amatero Luka nad Jihlavou

 16. HC Chvojkovice - Brod - HC Kokodáci

17. HC Kokodáci - HAS Jihlava

18. HC Amatero Luka nad Jihlavou - HC Velký Beranov

19. HC Velký Beranov - HC Kokodáci

20. HAS Jihlava - HC Chvojkovice - Brod

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI JHL

Podmínkou pro přijetí týmu do soutěže je elektronické vyplnění PŘIHLÁŠKY týmu a zaplacení startovného před zahájením soutěže na účet JUS, popř. v hotovosti. Startovné pro účastníky činí 1 000,- Kč a bude použito na uhrazení nákladů spojených s organizací a zabezpečením soutěže. Při platbách převodem vždy uvádět variabilní symbol týmu:

Variabilní symbol

Tým

01

HAS Jihlava

02

HC Velký Beranov

03

HC Amatero Luka nad Jihlavou

04

HC Kokodáci

05

HC Chvojkovice – Brod

Číslo účtu JUS: 2734681/0100

 

OPRÁVNĚNÍ STARTU HRÁČE

1)      JHL je určena pro hráče, kteří jsou registrování v systému Jihlavské unie sportu. V aktuální sezóně 2019–2020 je oprávněn startovat hráč, který byl v sezóně 2018-2019 na soupisce hráčů jednotlivých týmů.

2)      Nový hráč, který v minulé sezóně nebyl na soupisce týmu, může soutěž hrát, jestliže v současném soutěžním ročníku nehraje oficiální soutěže ČSLH, popř. jestliže splní všechna ustanovení Řídícího orgánu JHL pro daný soutěžní ročník.

3)      Brankáři mohou souběžně působit i v jiných soutěžích, vyjma oficiálních soutěží ČSLH.

4)      Žádost o kontrolu oprávněnosti startu hráče MUSÍ kapitán rozhodčímu oznámit NEJPOZDĚJI do zahájení 3. třetiny utkání, a to tím, že předá rozhodčímu lístek, kde napíše čísla hráčů, které požaduje kontrolovat. NA ZPĚTNÉ ŽÁDOSTI NEBUDE BRÁN ZŘETEL. Rozhodčí, kapitáni, vedoucí týmů a konfrontovaní hráči se ihned po ukončení zápasu odeberou do kabiny rozhodčích nebo do boxu časoměřičů. V kabině nebo v boxu časoměřičů se provádí kontrola na základě zobrazení registrací na webu JHL a předložení občanského průkazu konfrontovaných hráčů. Do kontroly totožnosti má právo ze zúčastněných zasahovat pouze vedoucí týmů, kapitáni, časoměřiči nebo rozhodčí. Kapitáni, vedoucí mužstev a časoměřiči jsou oprávněni s rozhodčím, a to pouze dovoleným a slušným způsobem, provést kontrolu totožnosti, a to nahlédnutím na OP kontrolovaného hráče. Rozhodčí je povinen kapitánům a vedoucích mužstev sdělit rozhodnutí, které MUSÍ zapsat do zápisu utkání jako výsledek kontroly totožnosti. V případě ODMÍTNUTÍ podstoupení kontroly konfrontovaného hráče provinivšího se týmu, bude AUTOMATICKY rozhodnuto ku prospěchu týmu, který vznesl protest.

 

SOUPISKA TÝMU

1)      Soupisku týmu vyplňují vedoucí týmů prostřednictvím webových stránek JHL. Systém evidence hráčů týmů bude Řídícím orgánem upřesněn vždy před startem soutěže tak, aby údaje zadané do systému webových stránek odpovídaly podmínkám GDPR. Hráč nerespektující podmínky evidence hráčů JHL, stanovené Řídícím orgánem, nemůže být zařazen na soupisku týmu.

2)      Soupiska týmu může obsahovat maximálně 25 hráčů (včetně brankářů).

3)      Změny v soupisce, tzn. přestupy hráčů mezi kluby, je možné provést výhradně během jednoho přestupního okna, a to v termínu po skončení základní části.

4)      Žádný z hráčů nesmí být zapsán na více jak jedné soupisce JHL.

5)      Brankáři mohou být uvedeni pouze na soupisce jednoho týmu. Brankář může nastoupit libovolně za různé týmy v soutěži.

6)      Brankáři musí být v soupisce na webu JHL označeni jako brankáři. U hráčů do pole je doporučeno (kvůli individuálnímu vyhodnocení a statistikám), ale není povinné uvádět post (obránce/útočník).

7)      Za soupisku týmu a dodržování pravidel JHL zodpovídá vedoucím týmu, který má za povinnost ostatní spoluhráče ze svého týmu seznámit s platnými pravidly JHL.

8)      Termín pro vyplnění soupisek je 25. 10. 2019, poté budou vedoucím týmů uzamčeny, o odemčení soupisek a systému přestupů v rámci přestupních oken budou vedoucí týmu včas informováni.  

 

ÚPRAVA PRAVIDEL ČSLH PRO SOUTĚŽ JHL

1)      Kluby se v předstihu dohodnou se soupeřem na barvách dresů, při shodné barvě mají přednost volby domácí.

2)      Hráči musí mít jednotnou barvu dresů s čísly, není povinnost mít jednotnou barvu přileb, kalhot a štulpen.

3)      Hráči mladší osmnácti let jsou povinni používat schválené celoobličejové ochranné masky, chránič krku a hrdla. Používání chrániče úst je doporučen.

4)      Řídící orgán soutěže je oprávněn nařídit tzv. lustraci hráče. Vzhledem k podmínkám ČSLH nemůže tuto lustraci vykonat Řídící orgán soutěže, ale musí ji provést sám hráč. V případě nařízené lustrace, doloží hráč výpis ČSLH o své hráčské minulosti. V případě nedoložení nařízené "lustrace", nesmí hráč v soutěži JHL hrát.

ZÁPIS O UTKÁNÍ

Je vyhotovován elektronicky prostřednictvím webové aplikace JHL. V případě nefunkčnosti aplikace či např. výpadku signálu internetu bude zápis pořizován na předepsaných tiskopisech v jednom vyhotovení, originálu (lze vyzvednout v infocentru HZS). Vedoucí jsou povinni zapsat pouze hráče, kteří k zápasu nastoupí. Při pořizování zápisu je stanoveno toto pořadí a odpovědnost:

Vedoucí družstva domácích:

Ve webové aplikaci vyplňuje sestavu domácích a čísla hráčů. Zápis potvrdí nejpozději 10 minut před začátkem utkání.

Vedoucí družstva hostů:

Ve webové aplikaci vyplňuje sestavu hostů, čísla hráčů a Zápis potvrdí nejpozději 10 minut před začátkem utkání.

Zapisovatel a časoměřič

1)      Jsou zajištěni z řad pomocných rozhodčích prostřednictvím HC Dukla Jihlava.

2)      Zaznamenávají branky, asistence a tresty podle hlášení rozhodčích.

3)      Po skončení utkání s vedoucími týmů a rozhodčím potvrdí v boxu časoměřičů elektronický zápis.

4)      Po skončení utkání je příslušným osobám vyplácena náhrada za výkon funkce v hotovosti ve výši 150,- Kč.

Vedoucí družstev po utkání

1)      V boxu časoměřičů IHNED po utkání zkontrolují vyplněné údaje elektronického zápisu, nahlásí rozhodčím případná zranění hráčů, a potvrdí jeho správnost. Tím berou na vědomí údaje o vstřelených brankách a uložených trestech.

2)      Vyplatí odměny rozhodčím a boxu časoměřičů. 

 

ROZHODČÍ

1)      Každé utkání základní části bude dle pravidel ČSLH řídit jeden, v play off dva, rozhodčí s licencí ČSLH, které k utkání deleguje komise rozhodčích (pan Paur MT: 774 651 204, l.paur@seznam.cz).

2)      Delegování rozhodčího zakládá jeho povinnost se k utkání dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohl před utkáním řádně provést kontrolu zápisu.

3)      Rozhodčímu je domácím týmem do 15 min. po skončení utkání vyplácena náhrada za výkon funkce v hotovosti ve výši 400,- Kč v základní části. Pro utkání finále play-off mohou být nasazeni 3 rozhodčí. V tomto případě jsou odměny následující hlavní 400,- Kč, čároví po 350,- Kč.

4)      Pokud bylo utkání po jeho zahájení předčasně ukončeno, a to z jakéhokoli důvodu, náleží rozhodčím náhrady v plné výši.

5)      V případě, že se k utkání nedostaví delegovaný rozhodčí, je povinností obou týmů domluvit se na rozhodčím (rozhodčích) určeným ze svých řad, příp. diváků. Pro tyto výjimečné případy je píšťalka k dispozici na Infocentru HZS. Totéž platí, nedostaví-li časoměřič či zapisovatel.

 

HRACÍ DOBA A DOBA TRESTŮ

1)      Hrací doba je stanovena 3 x 15 minut čistého času.

2)      Limit pro odehrání celého utkání včetně rozbruslení, přestávek a případných nájezdů je 1,5 hod.

3)      V případě překročení doby pro odehrání utkání před vypršením času platí výsledek v době ukončení utkání rozhodčím.

4)      Osobní trest 10. minutový se krátí na 7 minut.

5)      Větší trest 5. minutový se krátí na 4 minuty.

6)      Menší trest 2. minutový se krátí na 1 minutu.

 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ

1)      Hráč, který obdrží trest ve hře (TH), má okamžitě nepodmíněně zastavenou činnost. O ukončení zastavení činnosti rozhodne Řídící orgán soutěže.

2)      Hráč, který obdrží trest do konce utkání (OK), má automatický zákaz startu v následujícím utkání.

3)      Hráč, který obdrží druhý osobní trest (OT), má automatický zákaz startu v následujícím utkání. Obdrží-li stejný hráč v jednom utkání druhý OT, mění se trest na OK a do tabulky trestů se započítává pouze OK a znamená automatický zákaz startu v následujícím utkání.

4)      OT a OK si sledují samotná družstva a odpovídají za zastavení provinilého hráče. Dodržování tohoto ustanovení kontroluje Řídící orgán soutěže.

5)      Nastoupí-li k utkání hráč, který má zastavenou činnost nebo zákaz startu v utkání bude utkání kontumováno ve prospěch soupeře, nerozhodne-li Řídící orgán soutěže jinak.

6)      V případě, že Řídící orgán soutěže rozhodne o neoprávněném startu hráče, je povinen provinivší se klub uhradit náklady utkání (pronájem, rozhodčí a časomíru).

 

ŠKODY NA ZAŘÍZENÍ ZIMNÍHO STADIONU

1)      Všichni účastníci JHL, přítomni na utkání JHL jsou povinni dodržovat Provozní řád ZS, který najdete ZDE... S jeho zněním seznámí vedoucí družstva své členy.

2)      Škody, které vznikly jako následek nevhodného chování členů družstev, je povinen opravit případně uhradit klub, jehož družstvo škodu prokazatelně způsobilo.

3)      Před utkáním přebírají vedoucí družstev od provozovatele HZS šatny, přičemž společně překontrolují nepoškozenost zařízení. Jakákoliv poškození ohlásí vedoucí družstev ihned po zjištění provozovateli HZS.

 

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Zdravotnické zabezpečení je povinností domácího družstva. Při každém utkání musí být k dispozici alespoň základní lékařská výbava a přístupný aktivní mobilní telefon k přivolání lékařské pomoci.

 

POSTIHY, PROTESTY

Postihy:

1)      Pokud se jeden z týmů nedostaví k utkání, bude zápas kontumován ve prospěch soupeře a do tabulky bude započten výsledek 5:0.

2)      Tým, který se nedostavil k utkání, je povinen uhradit veškeré náklady vzniklé z titulu neodehraného utkání.

3)      Tým musí nastupovat k zápasům jen s hráči uvedenými na soupisce mužstva. Soupisky budou k dispozici účastníkům i rozhodčím, aby nedocházelo k tomu, že za dané mužstvo nastoupí jiní hráči, než jsou na soupisce mužstva. Kontrola  může být prováděna na základě podnětu jednoho z účastníků utkání. Kontrolu provede rozhodčí za účasti kapitánů obou mužstev. V případě zjištění porušení pravidel za této situace proběhne utkání jako přátelské a do protokolu se zapíše kontumace a zjištěný důvod porušení pravidel. V případě neoprávněného startu hráče bude bude tým povinen uhradit postih ve výši 1000,- Kč.

Protesty:

Protesty mužstev projednává Řídící orgán soutěže po předchozím uhrazení 500,- Kč.

 

Ochrana osobních údajů – GDPR

Jihlavská unie sportu, z. s. jako organizátor Jihlavské hokejové ligy (dále jen „Správce“), je povinen na základě §3 a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat osobní údaje jméno a příjmení, titul, datum narození, adresu místa pobytu, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence hráčů Jihlavské hokejové ligy a s tím souvisejícími činnostmi.

Na základě §3 a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány výše uvedené Osobní údaje po dobu 5 let ode dne, kdy přestane subjekt osobních údajů vykonávat v rámci Jihlavské hokejové ligy svoji činnost, pro kterou je Správcem evidován.

 

Na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje:

 • fotografie uchovávány a zpracovávány pro účel identifikace hráčů soutěže, aby nedocházelo k neoprávněnému startu hráčů, kteří nemají svoji registrační kartu a mohli by tak startovat v soutěži na cizí jméno.
 • e-mailová adresa pro vytvoření jedinečného účtu hráče či funkcionáře tak, aby mohl zadat své osobní údaje do systému webového rozhraní soutěže a aby mohl tyto údaje editovat.

Tyto Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestane subjekt osobních údajů vykonávat v rámci Jihlavské hokejové ligy svoji činnost, pro kterou je Správcem evidován.

 

Správce může předat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

o   Českému svazu ledního hokeje v celé jeho struktuře,

o   příslušné střešní organizaci – České unie sportu v celé její struktuře,

o   příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

o   s nimiž je uzavřena příslušná zpracovatelská smlouva (především v souvislosti s provozem webového rozhraní soutěže)

a to za účelem

o   vedení evidence hráčů, funkcionářů, trenérů, rozhodčích a s tím souvisejícími činnostmi,

o   identifikace na soutěžích,

Všechny zpracovávané osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány pouze k nekomerčním účelům, čistě pro organizaci soutěží pořádaných Jihlavskou unií sportu.

Play-off

HAS 7:4, 5:7 1:1
Kokodáci
Velký Beranov 5:10, 4:14 0:2
Chvojkovice

kompletní pavouk


Konečná tabulka ZČ

P Tým Z S B
1. HAS 8 56:32 14
2. Chvojkovice 8 59:34 13
3. Velký Beranov 8 39:41 5
4. Kokodáci 8 36:55 5
5. Amatero 8 29:57 3

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Nový účet (registrace)

Zapomenuté heslo

Partneři JHL

Design, kód a programování SEO kvalitně | Copyright © 2020 Ing. Vítězslav Holub | Administrace